Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Heterogena system

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Värdedriven innovation och framsyn

DigiBoil – Development of computational fluid dynamic boiling heat transfer models with applicability to high heat flux

Elektriska komponenter släpper ut stora mängder värme under drift. Detta är en stor begränsande faktor för att förbättra tekniken för kraftsystem som används för transport eller processer som används inom industrin, t.ex. vid bearbetning av metaller. 

Avslutat

Start

2018-03-01

Avslut

2021-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Elektriska komponenter släpper ut stora mängder värme under drift. Detta är en stor begränsande faktor för att förbättra tekniken för kraftsystem som används för transport eller processer som används inom industrin, t.ex. vid bearbetning av metaller. Faktum är att den värme som frigörs per enhetsarea är så stor att den inte kan avlägsnas med traditionella sätt att värma överföring med hjälp av luft eller vatten, även i ett cirkulerande kylsystem. För dessa applikationer kyles ett lämpligare sätt att avlägsna värme genom kokning. Om vätskan värms upp till den punkt där den börjar koka, tillåter det mycket mer värme att överföras till vätskan medan den vänder sig till gas.

För att framgångsrikt kunna tillämpa denna metod för att ta bort värme till komplexa system måste vi kunna förutsäga hur systemet ska fungera. Därför kommer vi med detta projekt att utveckla ett beräkningsverktyg som förutsätter värmeöverföringen genom att koka i ett system. Detta kommer att baseras på förståelsen av fysiken bakom fenomenet. Med detta verktyg kan vi sedan minska energiförbrukningen, eftersom överföringen av värme blir effektivare. Detta kommer att minska den negativa miljöpåverkan. Detta verktyg kan tillämpas för att simulera driften av stora och komplexa system i industriella applikationer där det finns en stor generation av värme. Projektet kommer att vara i samarbete med Westinghouse Electric Sweden AB och ABB AB som vill öka värmeöverföringseffektiviteten i sina applikationer.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål