Text

Förnybar energi

BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor

Att förse befolkningen med elektricitet är en stor utmaning i Moçambique. För att förbättra situationen krävs lokala välutbildade personer som kan bygga ett hållbart energisystem i landet. BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.

Avslutat

Start

2017-11-01

Avslut

2022-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Målsättningen är att utveckla utbildning på master- och doktorandnivå. Forskning kommer fokusera på kartläggning av förnybara energiresurser, och konsekvenser av användning av dessa. Tekniska aspekter kring fristående mindre energisystem, så kallade mini-nät, och socio-tekniska effekter av elektrifiering kommer också undersökas.

Långsiktiga effekter av projektet förväntas bli en stark akademisk miljö som oberoende av externt stöd kan examinera master- och doktorandstudenter av hög kvalitet, vilka kan bidra till en hållbar utveckling av moderna energisystem baserade på förnybar energi.