Text

Förnybar energi

Beräkningsverktyg för optimal utformning av solcellsparker

Det här forskningsprojektet syftar till att bidra med kunskap till hur solcellsparker kan utformas och planeras med högre effektivtitet och lönsamhet. Idag saknas det verktyg för solcellsparksprojektörer som tar hänsyn till lokala väderförhållanden, och framför allt till prissignalerna från elmarknaden och därmed i förlängningen till balansen mellan produktion och efterfrågan. Projektet syftar till att ta fram en beräkningsmodell som gör det möjligt att optimera solcellsmodulernas vinkel och riktning utifrån både lokala väderförhållanden och spot-prisvariationerna över tid.

Avslutat

Start

2021-08-01

Avslut

2022-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Kostnaderna för solcellsparker blivit så låga att det numera går att få lönsamhet i projekt utan statligt stöd eller andra subventioner. Vid årskiftet 2020/2021 fanns det 72 MW solcellskapacitet fördelat på 24 solcellsparker i Sverige. Dock finns det konkreta kommunicerade planer på 340 MW under 2021 och 2022, samt projektportföljer på ca 2 GW hos fyra av de aktörer som vi pratade med. Vi skulle alltås kunna se omkring 2 GW, vilket motsvarar ett elproduktionstillskott på ca 2 TWh i olika solcellsparkprojekt, runt om i landet under bara de kommande 2 till 4 åren.


Det här forskningsprojektet syftar till att bidra med kunskap till hur solcellsparker kan utformas och planeras med högre effektivtitet och lönsamhet. Idag saknas det verktyg för solcellsparksprojektörer som tar hänsyn till lokala väderförhållanden, och framför allt till prissignalerna från elmarknaden och därmed i förlängningen till balansen mellan produktion och efterfrågan. Projektet syftar till att ta fram en beräkningsmodell som gör det möjligt att optimera solcellsmodulernas vinkel och riktning utifrån både lokala väderförhållanden och spot-prisvariationerna över tid.

Det mesta av projektet är baserat på simulerings- och optimeringsaktiviteter, och modellarbetet kommer att fokusera på hela Sverige.

Projektmål

Det ävergripande syftet med forskningsprojektet är att stödja beslutsprocessen för storskaliga solparksprojekt i Sverige. Det övergripande projektmålet är att utveckla användarvänliga verktyg för optimal design av storskaliga solparker baserat på lokalt väderklimat och elprissignal.

Specifika mål med detta projekt är:

● Utveckla en nätbaserad simulerings- och optimeringsmodell för storskaliga solcellssystem

● Utföra systemoptimering baserat på väderdata, systemlayout och prissignal

● Utveckla ett onlineverktyg

● Sprida resultaten genom vetenskapliga publikationer 

 

Slutrapport

Länk till projektets slutrapport. Länk till annan webbplats.