Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Utbildning och undervisning i förskola, grundskola och fritidshem

I gruppen Utbildning och undervisning i förskola, grundskola och fritidshem samlas forskare som studerar förskola, grundskola och fritidshem utifrån frågor som rör utbildning och undervisning som barndomsvillkor och profession.

Kontaktperson

No partial template found

Teman

  • Undervisning i förskolan
  • Fritidshemmens verksamhet
  • Föräldrasamverkan
  • Övergångar mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem
  • Digitalisering i förskolan
  • Förskolan som bedömningspraktik

Doktorander i gruppen

  • Tove del Gaiso
  • Mathilda Eddestål
  • Olga Boksjö
  • Monica Ehrström

Pågående forskningsprojekt