Text

Inbyggda system


Ubiquitous Computing (Ubik datateknik, Ubicomp)

Datateknik som miljöprocess och miljö som datorenheter. Datorbaserade enheter blir allt mindre, distribuerade och alltmer integrerade i omgivningen. Ubicomp studerar både inneboende databehandling, som den verkar i naturen, och utformad datoranpassning, som konvergerar mot omgivningens intelligens.

Kontaktperson

No partial template found

Forskningen har ett människocentrerat fokus med tonvikt på interaktion, användarerfarenhet och kognitivt stöd som lindrar användarnas informationsöverbelastning och utökar kognition.

Ubiquitous computing (ambient computing) är ett framväxande forskningsfält baserat på ett nytt datakoncept som en del av användarmiljön. Till skillnad från tidigare datortekniker - stordatorer, PC–ar och nutida distribuerade datoranvändning - kan ubiquitous computing implementeras med hjälp av en mängd enheter och format som är tillgängliga i hela den fysiska miljön, som djupt förankrar datoranvändning i världen, vilket gör dem effektivt osynliga för användaren (Mark Weiser). Tänkta Ubicomp-teknologier som stöder omgivningens intelligens är inbäddade, anpassningsbara, föregripande och kontextmedvetna.

Läs mer om Ubicomp:

Pågående forskningsprojekt