Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

TITUS är en forsknings- och utvecklingsgrupp för lärare i framtidens förskola, skola och lärarutbildning.

Kontaktperson

No partial template found

Gruppen har som mål att stärka forskningsbasen för lärarutbildning, att utveckla specialpedagogiskt inriktad samproduktionsforskning och att bidra till vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Gruppens forskning och utvecklingsarbete handlar om tidiga stödinsatser till barn i behov av extra stöd i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Det handlar även om barns utbildningsvägar från förskola till skola, inkludering och professionsutveckling.

Pågående forskningsprojekt