Text

Hälsa och välfärd


Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

 

Kontaktperson

No partial template found

Externa medlemmar i gruppen

Davor Zovko, fil mag. i pedagogik och fil.lic i socialt arbete, zovko@live.se

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning i SIP utifrån olika perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner