Text

Hälsa och välfärd


Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

 

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

Externa medlemmar i gruppen

Davor Zovko, fil mag. i pedagogik och fil.lic i socialt arbete, zovko@live.se

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDU: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner