Text

Industriell ekonomi och organisation


Redovisning och ekonomistyrning

Redovisning och styrning handlar om organisationers externa rapportering i form av till exempel ekonomisk redovisningsinformation och hållbarhetsredovisning, hur organisatoriska flöden inom organisationer kan mätas och optimeras och hur utformning av prestationsmätning och budgetering påverkar beteende hos ansvariga och anställda.

Kontaktperson

No partial template found

Gruppens primära forskningskompetenser ligger inom områdena ekonomistyrning, business analytics och forskning om revisorsprofessionen. Gruppens forskning kombinerar ofta ett nära samarbete med organisationer och publicering i ledande tidskrifter inom redovisning och styrning och har därmed hög policy-relevans.

Exempel på forskning inom gruppen är:

  • Design och användning av styrsystem (multipla styrpraktiker) i privata och offentliga organisationer
  • Prestationsmätning av forskare vid universitet
  • Strategi och styrning i statliga myndigheter
  • Revisionens betydelse för redovisningskvalitet

Externa deltagare i gruppen

  • John Burns, gästprofessor
  • Stephen Jollands, gästforskare

Pågående forskningsprojekt