Text

Hälsa och välfärd


PREVIVE

PREVIVE står för Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in Health and welfare technology interventions.

Kontaktperson

No partial template found
logotyp

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med projektet är att främja EU medborgarnas möjligheter och förmågor att använda digitala verktyg för att ta en mer aktiv roll i hur sin egen hälsa och välmående sköts, samt för att stödja sociala innovationer i personcentrerade vård- och omsorgsmodeller.


Projektansvarig vid MDU: Sarah Wamala Andersson

Huvudfinansiering: European Union

Till toppen