Text

Hälsa och välfärd


PREVIVE

PREVIVE står för Policy, Reimbursement, Evidence, Implementation, Value and Effectiveness in health and welfare technologies

Vi definierar hälso- och välfärdsteknik (HVT) som teknikbaserade interventioner som syftar till att behålla eller förbättra hälsa, välmående och livskvalitet, och/eller öka effektiviteten i leverans av välfärd, vård och omsorg, samt förbättra arbetsförhållanden för anställda inom sådana tjänster. Interventionerna kan omfatta verktyg, tjänster, och arbetssätt.

Wamala et al. 2021. Health Policy and Technology 10(2).

Vår vision

Hälsa, välmående och hållbarhet i samhället optimeras genom effektivt användning av evidensbaserade hälso- och välfärdsteknik.

Vårt huvudmål

Att genomföra forskning inom hälso- och välfärdsteknik som leder mot vår vision, och skapar betydande och positiva utfall för användarna. Vår forskning stödjer de globala hållbarhetsmålen, främst mål 3, 9 och 12.

Våra huvuduppgifter

  • Att generera aktuell och robust evidens för HVT effektivitet i verksamma situationer
  • Att utveckla relevanta forskningsmetoder för att skatta HVTs värde för olika samhällsintressenter
  • Att samskapa och samverka kring verktyg och kunskapsutveckling med relevanta intressenter
  • Att stödja evidensbaserade och hållbar implementering och utvärdering av HVT interventioner
  • Att bidra till ökad HVT forskningskapacitet lokalt, nationellt och internationellt.

Forskningsgruppen genomför interventionsstudier, implementeringsstudier, ekonomisk och policyanalyser, organisationsforskning, samt systematisk sammanställning och gradering av befintlig kunskap. Gruppens arbete omfattar båda internationella och lokala behov, i nära samarbete med användare, utvecklare, offentliga hälso- och välfärdsorgnisationer, myndigheter och internationella organ, samt andra forskargrupper i olika fält.

Sustainable Development Goals 3,9 and 12

Kontaktperson

No partial template found

Våra senaste publikationer

Evidence-related requirements in Swedish public sector procurement of health and welfare technologies – a systematic review. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. M. X. Richardson, S. Landerdahl Stridsberg and S. Wamala Andersson, BMC Health Serv Res 2022, 22(1).

Gray Literature in Evaluating Effectiveness in Digital Health and Health and Welfare Technology: A Source Worth Considering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. S. Landerdahl Stridsberg, M. X. Richardson, K. Redekop, M. Ehn and S. Wamala Andersson, Journal of Medical Internet Research 2022, 24(3).

Do we need a decision framework for integrated digital health to ensure sustainable healthcare? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. M. Kyhlstedt, R. Di Bidino and S. W. Andersson. Health Policy and Technology 2021, 10(2).

Nocturnal digital surveillance in aged populations and its effects on health, welfare and social care provision: a systematic review. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. M. X. Richardson, M. Ehn, S. L. Stridsberg, K. Redekop and S. Wamala-Andersson, BMC Health Serv Res 2021, 21(1).

Mobile Safety Alarms Based on GPS Technology in the Care of Older Adults: Systematic Review of Evidence Based on a General Evidence Framework for Digital Health Technologies. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. M. Ehn, M. X. Richardson, S. Landerdahl Stridsberg, K. Redekop and S. Wamala-Andersson. Journal of Medical Internet Research 2021, 23(10).

Addressing evidence in health and welfare technology interventions from different perspectives Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. S. W. Andersson, M. X. Richardson, M. Cozza, M. Lindén and K. Redekop. Health Policy and Technology 2021,10(2).

Nocturnal digital surveillance in aged populations and its effects on health, welfare and social care provision: a systematic review. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. M. X. Richardson, M. Ehn, S. L. Stridsberg, K. Redekop and S. Wamala-Andersson, BMC Health Serv Res 2021, 21(1).


Pågående forskningsprojekt