Text

Industriell ekonomi och organisation


Nationalekonomi

Inom nationalekonomi fokuserar forskarna på energi- och miljöekonomi och undersöker sambandet mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och miljösituationen.

Kontaktperson

No partial template found

Fokusområden

  • Betydelsen av den tekniska utvecklingen av både energieffektiviteten och rengöring av tillverkningsprocessen.
  • Möjliga framtidsscenarier för intäkter, tekniska förändringar, energianvändning och miljösituationen.
  • Rekommendationer för politiska åtgärder för att korrigera eventuella marknadsmisslyckanden som kan kopplas till forskning och utveckling, energianvändning och utsläpp.
  • Sociala interaktioner, politisk och offentlig ekonomi samt arbetsmarknadsekonomi.

 

Pågående forskningsprojekt

The problem that motivates our project is the possible conflict between the policy goals of promoting economic growth while limiting energy consumption and environmental impact. Our study centers on the strength of this conflict and the extent to which technological progress may mitigate it.


Projektansvarig vid MDU: Clas Eriksson