Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Litteraturvetenskapliga seminariet

Litteraturvetenskapliga seminariet är en samlande plattform för litteraturvetenskaplig forskning vid MDU.

Kontaktperson

No partial template found

Litteraturvetenskapliga seminariet samlar forskare från ämnena litteraturvetenskap och engelska och fungerar som en bred mötesplats för forskning om litteratur.

Alla möten sker i Zoom. Kontakta niclas.johansson@mdu.se för Zoom-länk.

 

15 februari 10:15–12:00

Ansökningsseminarium

Framläggning av utkast till forskningsansökningar inom det litteraturvetenskapliga området. Texter för framläggning skickas till niclas.johansson@mdu.se senast 7 februari och distribueras till dem som anmält intresse.


21 mars 13:15–15:00

Textseminarium: Dekolonisera posthumanism (Therese Svensson)

Vi diskuterar texter på temat ”Dekolonisera posthumanism”. Therese väljer texter och distribuerar till den som anmält intresse till therese.svensson@mdu.se.


11 april 13:15–15:00

Preliminär tid. Program ej klart.


16 maj 13:15–15:00

Textseminarium: Universalism (Gül Bilge Han)

Vi diskuterar texter på temat ”Universalism”. Gül väljer texter och distribuerar till den som anmält intresse till gul.bilge.han@mdu.se.


13 juni 13:15–16:00

Framläggningsseminarium: Narrativ och kulturell identitet i Sami Saids Väldigt sällan fin och Monomani (Niclas Johansson)
samt.

Vi gör även en planering av höstterminen.

Forskningsfält

 • Antikreception
 • Dekolonialitet
 • Djurstudier
 • Dokumentärlitteratur
 • Ekokritik
 • Litteraturdidaktik
 • Litteraturkritik
 • Mediehistoria
 • Modernism
 • Narrativ identitet
 • Narrativ teori
 • Posthumanism
 • Postkolonialism
 • Vithetskritik
 • Vittneslitteratur
 • Världslitteratur


Aktuell forskning

The Nonhuman in American Literary Naturalism (Karin M. Danielsson och Kenneth K. Brandt, SCAD, Georgia, USA)

“Wallace Stevens as World Literature”, vol. 1 och 2 av The Wallace Stevens Journal 2022 (Gül Bilge Han, Bart Eeckhout, University of Antwerp och Lisa Goldfarb, New York University).

“World Literature, Lotus, and the Cultural Solidarities of the Global South” (Gül Bilge Han).

“Alkman och Sparta i modern svenskspråkig litteratur” (Thomas Sjösvärd).

“Kulturell och narrativ identitet i Sami Saids Väldigt sällan fin och Monomani” (Niclas Johansson).

“The Crisis of Criticism: A Comparative Perspective” (Lina Samuelsson och Marieke Winkler vid Open University, Nederländerna).

“Time to Cultivate Your Inner Seal: Eric Linklater’s ‘Sealskin Trousers’ as Posthumanist Guide to Mutability” (Karin M. Danielsson).

“The Disaster Speaks in You: The Evoking of a Witness in Hanna Krall's To Outwit God” (Anna Jungstrand).

“Documentary Repercussions: W.G. Sebald and Aesthetics of Reality” (Anna Jungstrand).

“Dialogen omprövad. Föreställningar om lärandesubjekt och deltagande i digital undervisning” (Anna Jungstrand och Ingemar Haag, Stockholms universitet).

Pågående forskningsprojekt

I takt med att migration har blivit ett alltmer utbrett fenomen i en globaliseradvärld har vi också fått en större mängd litterära gestaltningar av erfarenheter av migration, i vad som ibland sammanfattas med beteckningen ”migrationslitteratur”. Detta projekt syftar till att undersöka hur narrativ identitet konstrueras i autofiktiva romaner om erfarenheter av migration.


Projektansvarig vid MDU: Niclas Johansson

Huvudfinansiering: Riksbankens Jubileumsfond