Text

Hälsa och välfärd


Långvarigt självständigt liv

Antalet äldre personer och personer med funktionsnedsättning som har vård- och omsorgsbehov ökar, samtidigt som bristen på personal blir allt större. Detta innebär utmaningar inom hälso- och sjukvård och vård- och omsorgsorganisationer, samt ökade insatser av exempelvis anhörigvårdare och frivilligsektorn.

Införande och användande av hälso- och välfärdsteknik har en central roll för att underlätta dagens och morgondagens utmaningar och bidra till att främja ett långvarigt självständigt liv för personer med nuvarande eller framtida vård- och omsorgsbehov.


Forskargruppen bedriver forskning och forskningsrelaterade aktiviteter inom:

  • förutsättningar för ett långvarigt självständigt liv
  • ensamhet och social isolering
  • hälso- och välfärdsteknik
  • vård och omsorg för äldre personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom
  • äldre personers perspektiv på vård och omsorg
  • fallrisk och risk för undernäring på vård- och omsorgsboenden
  • anhörigstöd
  • arbetsförhållanden inom äldreomsorg

Forskningen sker i stor utsträckning i samverkan/samproduktion med målgrupperna, näringsliv och personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Forskargruppen har som mål att öka möjligheterna till, och stödja, ett långvarigt självständigt liv samt att bidra till forskningsbas i universitetets olika utbildningar inom hälsa och välfärd.

Kontaktperson

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt