Text

Hälsa och välfärd


Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Forskningens mål är att bidra till en hållbar utveckling med fokus på hälsa och livsstil ur ett folkhälsoperspektiv.

Kontaktperson

No partial template found

Livsstilsfaktorer, som exempelvis matvanor, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, sömn, datorspel, sociala nätverk, påverkar hälsa och välbefinnande både positivt och negativt.

Genom vår livsstil har vi även möjlighet att bidra till hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv, till exempel genom klimatsmarta matvanor, miljövänliga transporter och socialt ansvarstagande. Sverige har en väl utbyggd välfärd jämfört med många andra länder, men trots det förekommer skillnader i sjukdomsförekomst bland olika socioekonomiska grupper i samhället samt ojämlikt nyttjande respektive tillgång till hälso- och sjukvårdsresurser, med negativa konsekvenser för individen, samhället och folkhälsan i stort.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Utifrån ett genusperspektiv är syftet att utveckla ny kunskap om suicidalt beteende bland kvinnor och män i olika yrken på arbetsmarknaden i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: Afa Försäkring