Text

Forskning om samverkan

MDU tar nu steget vidare inom sin samverkansprofil genom att etablera en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom samverkansforskning – RoC (Research on Collaboration). Forskning på och om samverkan är ovanlig trots att samverkan är en central del i den akademiska världen. Genom satsningen kommer MDU både att fördjupa och sprida kunskap om samverkan samtidigt som det stärker universitetets profil.

Sedan september 2023 har arbetet inletts med att utveckla en tvärvetenskaplig forskningsmiljö om samverkan. Miljön är universitetsövergripande och ska utvecklas genom intern och extern samverkan och i en internationell kontext. Här fokuseras forskningen på att utveckla kunskap om samverkan, till skillnad från all god forskning och utbildning som sker i samverkan med andra. Samhällsutmaningar kan inte lösas i isolation och samverkan är en förutsättning för nya innovativa lösningar på nuvarande och framtida utmaningar. Forskningsmiljön fokuserar på (1) organisering, ledning och styrning av samverkan och dess konsekvenser, (2) impact, resultat och (o)önskade konsekvenser av samverkan, samt (3) teorier och innovativa metoder för det vetenskapliga studiet av samverkan.

En viktig del av arbetet är att skapa en s.k. Community of Practice där praktiker och forskare möts i en gemensam kunskaps‐ och intressearena för delat lärande och åstadkomma kunskapsutbyte (knowledge exchange) mellan parter från både akademi, civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och politiker.


På gång

  • RoC genom Karin Axelson (IDT) och Linda Höglund (EST) hade en egen panel på temat forskning om samverkan vid den internationella IRSPM (International Research Society for Public Management), Tampere, Finland from 16 - 18 April 2024.
  • En av våra nya medarbetare i RoC Simon Sjölund (UKK) har varit vid 2024 AERA ANNUAL MEETING (Philadelphia, Pennsylvania, April 11–14) och pratat om samverkan i relation till Research-practice partnerships (RPPs) in education.
  • Yvonne Eriksson (IDT) har beviljats finansiering för att utveckla innovativa utvärderingsmetoder för samverkan via Living Lab@mdu och på så sätt bidra till att MDU inte enbart blir bra på samverkan utan även på att systematiskt förbättra kvaliteten på densamma och därmed bli ett av de ledande universiteten i samverkan.
  • Magnus Hoppe (EST) driver under 2024 inom ramen för RoC SAMSEM@MDU – som är ett nytt samverkansseminarium vid MDU.
  • En ansökan av Jonas Steir (HVV) har skickats in till: A sustainable future for Europe (HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07): Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and implementation sciences.
  • Forskningssamarbete med en internationell gästforskare; Emma Bell, professor i organisation och ledarskap vid The Open University, UK. Hon finansieras av KK-stiftelsen och bidrar till miljön både med sin expertis, nätverk och forskning om samverkan. Detta samarbete sker i samverkan med EST och professor Lucia Cervani.
Forskning om samverkan.

Forskning om samverkan.

Utlysning av finansiella medel

Vill du vara med och bidra i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön inom samverkansforskning?

Läs mer

Kontaktpersoner