Text

Hälsa och välfärd


Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

BeMe-gruppens forskning är främst inom utveckling och utvärdering av hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder ur ett beteendemedicinskt perspektiv.

 

Kontaktperson

No partial template found

Fokus på vår tvärvetenskaplig beteendemedicinsk syn på hälsa och hälsosam livsstil är baserad på den integrerade kunskapen om mänskligt beteende i funktion, aktivitet och delaktighet, för att förstå hälsa och hur hälsorelaterade beteende förändras i olika åldrar och hälsotillstånd.


Uppdraget i forskningen är att bidra till högkvalitativa projekt på den nationella och internationella vetenskapliga arenan.

Målen för uppdraget är:

  • att bidra till frontlinjen av den beteendemedicinska forskningen om hälsobeteende och hälsosam livsstil
  • att bedriva forskning i linje med forsknings och utbildningsstrategin vid Mälardalens universitet
  • att garantera forskningsbasen för relevanta utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom hälsa och välfärd
  • att systematiskt arbeta för extern finansiering av vår forskning.


Medlemmar i BeMe-Health forskargrupp


Pågående forskning (exempel)

  1. In the research area sedentary behavior, we have ongoing project funded by Swedish Research Council (VR) for 4 years. We have got 3-years funding from Cancer fonden for another project in sedentary behavior topic (Now 2020), and an application for a third project has been submitted for VR during Spring 2021. We consider our research in this topic to have high potential to be both nationally and internationally recognized during the coming years. The sedentary research is part of the research base for Physiotherapy program and also program in Behavior sciences and courses in psychology. In future, we aim to explore the potential of integration of artificial intelligence and behavioral medicine approach in health, which can be considered as exploring new ways for research in BeMe-Health.

  2. Implementation of evidence-based knowledge, more specifically behavior medicine approach in physiotherapy, is one of our promising research areas. In the previous project, funded by AFA insurance, we studied the implementation of behavior medicine approach in physiotherapy in primary care context. The project contributed with knowledge about the development and evaluation of implementation efforts performed in collaboration with three nearby regions. However, the question of which implementation components and in which combination would work best is still a challenge and thus, need to be researched. In a future study we will also focus on maintenance of professionals’ behavior change in implementation context. The results of the previous and future projects have high potential for both national and international recognition. This research contributes to the research base for Physiotherapy program.

  3. With the background of a growing population of older adults in need of home care services, our co-production partners in Eskilstuna municipality have expressed a marked interest in us to further develop an ongoing systematic literature review project on interventions to promote community dwelling older adults’ mental health with focus on psychological and emotional well-being. As evidenced based and feasible interventions of this kind is lacking both nationally and internationally, there would be a widespread interest to explore such interventions. Eskilstuna municipality is willing to test and implement different intervention candidates by means of the existing home care service organisation. Results of this sort would be relevant for several of the educational programmes, because nurses, physiotherapists and social workers all meet older adults.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin och dess konsekvenser med social och fysisk distansering påverkar människors fysiska aktivitet och stillasittande.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

Syftet är att fördjupa den empiriska förståelsen av personcentrerat kliniskt resonemang med utgångspunkt i erfarenheter från personer med stroke.


Projektansvarig vid MDU: Maria Elvén

Huvudfinansiering: MDU

syftet är att undersöka effekter av en digital självhanteringsintervention för att minska stillasittande hos personer som genomgår neo- eller adjuvant cancerbehandling mot bröst-, prostata-, eller kolorektalcancer.


Projektansvarig vid MDU: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Cancerfonden