Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Denna tvärvetenskapliga forskningsgrupp Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet har fokus på barnet som kulturell, kunskapande och politisk människa och som är sammanvävd med naturen och atmosfären.

Studierna utforskar hur olika barndomar framträder och skapas i förhållande till dilemman och utmaningar av social, kulturell, politisk, etisk, ekonomisk och ekologisk karaktär.

Kontaktperson

No partial template found

Teman är:

  • Utbildning och undervisning för och om hållbarhet i förskolan
  • Barnkultur i antropocen
  • Naturvetenskap och teknik i antropocen
  • Ledarskap och hållbarhet

Pågående forskningsprojekt

Förskolan har en avgörande roll i arbetet för hållbar utveckling. I den senaste revideringen av Läroplan för förskolan har hållbar utveckling lyfts fram som en viktig del av förskolans värdegrund. Detta medför att arbetet med hållbar utveckling i svenska förskolor behöver tydliggöras och förankras i en forskningsbas.


Projektansvarig vid MDU: Eva Ärlemalm-Hagsér

Huvudfinansiering: Ifous