Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2020-09-03

  En tredjedel av alla fall av cancer skulle kunna förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor, bland annat genom nyttigare matvanor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-28

  Personer med demens som får hemtjänst upplever sig inte bli bemötta med respekt och värdighet i samma utsträckning som personer som inte har demens.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-25

  Nu har forskare vid MDH utvecklat appar som ska motivera seniorer till en aktiv vardag. På så sätt kan seniorers hälsa förbättras och risken för fallolyckor minska.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-20

  Enligt Arbetsmiljöverket dör cirka 700 personer i Sverige varje år på grund av dålig arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress. I ett forskningsprojekt på MDH har forskare kommit fram till ett resultat som ska bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-17

  Inom ramen för det Vinnova-finansierade samarbetsprojektet KIT kan nu Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet lansera en plattform för gemensam marknadsföring av högskolekurser speciellt anpassade för yrkesverksamma.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-07 #Digma #Digitaliserad management

  Digitalisering och robotar har sina fördelar. Men vad händer när den första man möter hos socialen är en robot? Det undersöker vår forskare Christoffer Andersson.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-04

  Trots en vision om att ingen ska skadas allvarligt i trafiken ökade antalet svårt skadade gångtrafikanter under perioden 2003-2014 i Västmanland.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-07-08 #Digma #Digitaliserad management

  Dagens industriarbetare behöver vara problem­lösare och duktiga på att samarbeta.– Det handlar inte längre om att till exempel vara bra på att svarva. Det sköter robotar idag. Industri­arbetaren har fått en annan roll och då krävs annan kompetens, säger professor Anette Hallin.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-07-01 #Digma #Digitaliserad management

  – Det finns en fara med att bara acceptera de digitala mötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, forskare på MDH.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-06-30

  I snart 30 år har Christer Osterman varit verksam i olika positioner inom svensk industri. När dörrarna för att kombinera sitt vardagliga arbete med forskning öppnades, kunde han inte låta bli att söka tjänsten som industridoktorand.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-29 #ai #maskininlärning

  Med hjälp av AI har forskare vid MDH utvecklat ett förutseende analysverktyg som kan förbättra prestationen i produktionen inom tillverkningsindustrin. Analysverktyget har utvecklats tillsammans med GKN, som kommer att börja använda det i sin produktion.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-23

  Har du, eller känner du någon, som har erfarenhet av att känna sig ensam? Forskare vid MDH utvecklar en webbplattform som ska stimulera social samvaro bland äldre. Nu söker forskarna äldre personer som vill testa appen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-16

  För att öka kunskapen om vårdrobotar har forskare vid MDH tagit fram en vägledning som ska underlätta för beslutsfattare, vårdpersonal och slutanvändare kring processen med att introducera och använda robotarna på ett effektivt sätt.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-08

  Under coronapandemin arbetar allt fler hemifrån, vilket inte bara påverkar arbetssituationen utan även hälsan och produktiviteten. Just nu pågår en förstudie för ett forskningsprojekt som ska hjälpa medarbetare och verksamheter att effektivisera arbetssituationen vid ett hemmakontor inför liknande situationer.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-05-12

  När det varken finns möjlighet eller tid att resa och träffas fysiskt är det viktigt att det finns stöd och kunskap om hur man kan arbeta med utveckling i team oberoende av geografiska platser. Mikael Johnsson utvecklar och utvärdera metoder för distribuerade och högpresterande innovationsteam.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-05-12 #strokedagen #stroke

  En stroke leder till syrebrist i hjärnan och gör att den som drabbas plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. På MDH utvecklar forskare sjukvårdsutrustning som ska upptäcka stroke snabbare, vilket kan minska risken för hjärnskador.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-05-07

  Om fem år kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått sin livslängd. Idag utnyttjas bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö. På MDH undersöks nu hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-05-05

  Många ungdomar underskattar hur stigande ålder och levnadsvanor påverkar kvinnlig fruktsamhet. Att öka kunskapen i tidig ålder är viktigt för att unga ska kunna göra informerade val kring sin sexuella och reproduktiva hälsa, säger vår forskare Magdalena Mattebo.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-04-07

  Trots att den psykiska ohälsan länge ökat bland unga saknas det tydliga vetenskapliga svar på varför fler och fler mår sämre. I ett nytt projekt ska forskare fylla kunskapsluckorna.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-04-03

  Sten Grahn menar att kriser ger oss möjlighet till eftertanke och möjlighet att utveckla metoder för att effektivare använda befintliga resurser för mer värdeskapande.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-04-01

  Just nu finns det många företag som befinner sig i en svår situation där många beslut behöver tas på kort tid baserat på ny information från expertmyndigheter. Björn Fagerström vill påminna alla om att trots tidsbrist komma ihåg att värdera olika handlingsalternativ samt att utvärdera konsekvenser.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-18

  För att stärka såväl utbildning som forskning har Sarah Wamala Andersson anställts. Hon har lång chefserfarenhet och en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund från fyra olika kontinenter.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-17

  Susanna Toivanen, professor i sociologi, delar sina bästa tips för att hålla produktivitet och motivation uppe när du jobbar eller pluggar hemifrån.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-12

  Forskare ska undersöka vilka utmaningar med samverkan det finns mellan myndigheter och frivilligorganisationer i Mälardalen vid kontakt med unga kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-12

  Forum för arbetslivsforsknings (FALF) årliga konferens fokuserar på samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Konferensen samlar föreläsningar och seminarier under den övergripande frågan; är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet?

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-03-04

  I takt med att industrin går in i en ny fas där robotar blir en större del av produktionen, ökar kraven på samarbetet mellan robotar och människor. Det för att skapa säkra, effektiva och ergonomiska arbetsplatser. Fredrik Ore har tagit fram en mjukvara som ska förenkla samarbetet

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-04

  Den 18 till 20 mars har den nationella forskarskolan Management och IT sin vårkonferens på MDH i Västerås.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-03

  På Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista finns i år fyra av MDH:s forskningsprojekt.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-03-02

  Helena Blackbright har studerat etablerade organisationers användande av verktyg för självskattning av den egna innovationsförmågan.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-02-11

  "Manualer måste utformas så att det blir ett stöd i inlärningsprocessen för att användaren enkelt ska kunna hitta och förstå innehållet."

  mdu.se/forskning