Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2020-11-23

  Eric Hansen, lektor i psykologi, delar med sig av några tips inför rea-dagen Black Friday.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-11-18

  Tillsammans med företag inom tillverkningsindustrin har forskare vid MDH tagit fram ett antal metoder för hur tavlor som används vid möten kan analyseras, studeras och designas. Något som i förlängningen ska bidra till effektivare möten och underlätta verksamheters förändringsarbete.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-11-03 #DevOps #inbyggda system

  Forskare vid MDH ska stärka industrin genom att automatisera säkerhetsåtgärder i stora, komplexa system, tillsammans med företag och lärosäten runtom i Europa. Något som kommer att gynna industrin på flera sätt.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-10-30

  Nu ska forskare vid MDH ta reda på vilka erfarenheter vårdpersonal inom hemtjänst och äldreomsorg på särskilt boende har från arbetet under pandemin.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-10-29

  Abby King och Kenneth Redekop är nya gästprofessorer till Alva Myrdals minne.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-10-20

  Anette Hallin har valts till ordförande för Företagsekonomi i Sverige (Fekis) där alla svenska högskolor och universitet med företagsekonomisk utbildning eller forskning är med.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-10-16

  Utbilda all omvårdnadspersonal, strängare krav på kunskap i svenska språket, öka bemanningen och anställ chefer med hälso- och sjukvårdsutbildning. Det är några av förslagen som sjuksköterskor inom äldreomsorgen vill se bli verklighet för en bättre och mer patientsäker äldrevård.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-10-06

  Lena Marmstål Hammar presenterar den 7 oktober en ny enkätstudie som kartlagt hur sjuksköterskor inom äldrevården upplevt arbetet under pandemin. Studien utgör underlag för en diskussion med bland annat Socialstyrelsen om hur äldrevården i Sverige kan utvecklas.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-10-01 #ai #machine learning #digital tvilling #digicogs

  Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska utveckla en digital tvilling, en slags virtuell kopia, för industriella kognitiva system. Genom Industri 4.0 och AI vill forskarna, tillsammans med Seco Tools och GKN ePowertrain, ta fram digitala verktyg som ska förbättra produktiviteten och energieffektiviteten inom svensk industri.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-09-24

  Varje år gifts 12 miljoner flickor bort mot sin vilja. Det måste få ett slut, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid MDH.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-09-23

  Pietro Campana har fått Länsstyrelsen i Blekinges Skapa-pris för sitt bevattningssystem. Systemet grundar sig på högteknologiska klimatdata från bland annat NASA.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-09-17

  Oro för den personliga säkerheten, bristfällig belysning och dåligt underhållna gång- och cykelbanor hindrar ungdomars fysiska aktivitet i områden med låg socioekonomisk status.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-09-10

  I processen med att återhämta sig i en svår livssituation där det finns suicidala tankar spelar ofta samtal med anhöriga och/eller utbildad personal inom vården en betydelsefull roll.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-09-10

  Forskare vid MDH ska i samverkan med KTH utbilda statstjänstemän i Etiopien och Rwanda, bland annat inom områdena digitalt lärande, folkhälsovetenskap och om FN:s mål för hållbar utveckling.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-09-03

  En tredjedel av alla fall av cancer skulle kunna förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor, bland annat genom nyttigare matvanor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-28

  Personer med demens som får hemtjänst upplever sig inte bli bemötta med respekt och värdighet i samma utsträckning som personer som inte har demens.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-25

  Nu har forskare vid MDH utvecklat appar som ska motivera seniorer till en aktiv vardag. På så sätt kan seniorers hälsa förbättras och risken för fallolyckor minska.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-20

  Enligt Arbetsmiljöverket dör cirka 700 personer i Sverige varje år på grund av dålig arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress. I ett forskningsprojekt på MDH har forskare kommit fram till ett resultat som ska bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-17

  Inom ramen för det Vinnova-finansierade samarbetsprojektet KIT kan nu Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet lansera en plattform för gemensam marknadsföring av högskolekurser speciellt anpassade för yrkesverksamma.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-07 #Digma #Digitaliserad management

  Digitalisering och robotar har sina fördelar. Men vad händer när den första man möter hos socialen är en robot? Det undersöker vår forskare Christoffer Andersson.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-08-04

  Trots en vision om att ingen ska skadas allvarligt i trafiken ökade antalet svårt skadade gångtrafikanter under perioden 2003-2014 i Västmanland.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-07-08 #Digma #Digitaliserad management

  Dagens industriarbetare behöver vara problem­lösare och duktiga på att samarbeta.– Det handlar inte längre om att till exempel vara bra på att svarva. Det sköter robotar idag. Industri­arbetaren har fått en annan roll och då krävs annan kompetens, säger professor Anette Hallin.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-07-01 #Digma #Digitaliserad management

  – Det finns en fara med att bara acceptera de digitala mötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, forskare på MDH.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-06-30

  I snart 30 år har Christer Osterman varit verksam i olika positioner inom svensk industri. När dörrarna för att kombinera sitt vardagliga arbete med forskning öppnades, kunde han inte låta bli att söka tjänsten som industridoktorand.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-29 #ai #maskininlärning

  Med hjälp av AI har forskare vid MDH utvecklat ett förutseende analysverktyg som kan förbättra prestationen i produktionen inom tillverkningsindustrin. Analysverktyget har utvecklats tillsammans med GKN, som kommer att börja använda det i sin produktion.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-23

  Har du, eller känner du någon, som har erfarenhet av att känna sig ensam? Forskare vid MDH utvecklar en webbplattform som ska stimulera social samvaro bland äldre. Nu söker forskarna äldre personer som vill testa appen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-16

  För att öka kunskapen om vårdrobotar har forskare vid MDH tagit fram en vägledning som ska underlätta för beslutsfattare, vårdpersonal och slutanvändare kring processen med att introducera och använda robotarna på ett effektivt sätt.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-08

  Under coronapandemin arbetar allt fler hemifrån, vilket inte bara påverkar arbetssituationen utan även hälsan och produktiviteten. Just nu pågår en förstudie för ett forskningsprojekt som ska hjälpa medarbetare och verksamheter att effektivisera arbetssituationen vid ett hemmakontor inför liknande situationer.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2020-05-12

  När det varken finns möjlighet eller tid att resa och träffas fysiskt är det viktigt att det finns stöd och kunskap om hur man kan arbeta med utveckling i team oberoende av geografiska platser. Mikael Johnsson utvecklar och utvärdera metoder för distribuerade och högpresterande innovationsteam.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-05-12 #strokedagen #stroke

  En stroke leder till syrebrist i hjärnan och gör att den som drabbas plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. På MDH utvecklar forskare sjukvårdsutrustning som ska upptäcka stroke snabbare, vilket kan minska risken för hjärnskador.

  mdu.se/forskning