Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2022-07-07

  Det är med sorg och bestörtning MDU nås av nyheten att Ing-Marie Wieselgren avlidit efter att en man attackerat henne under almedalsveckan. Ing-Marie var SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och var en landets mest kunniga inom psykisk ohälsa, psykiatri och social omsorg.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-16 #universitetsåret

  Den 29 september - 1 oktober arrangeras Kunskapsfesten för andra året i rad. Kunskapsfesten är en fest för alla och har fria entréer. En plats där tankar, idéer, workshops och föredrag samlas och där framför allt barn och unga får möta vetenskap på ett nytt och spännande sätt. Kunskapsfesten syftar till att sänka trösklar till högre utbildning och skapa tilltro till forskning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-14 #fallolyckor #fallprevention #rörelsesensorer #AI-algoritmer #hälsoteknik

  MDU har beviljats finansiering för ett nytt projekt där forskare inom medicin- och hälsoteknik ska utveckla system som möjliggör tidig identifiering av personer med ökad fallrisk samt erbjuder individuell stöttning för att minska fallrisken.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-06-14

  Mosarrat Farhana påbörjade sina doktorandstudier vid Mälardalens Högskola under hösten 2020 inom området ekonomi. Hennes forskningsområde behandlar digitaliseringens framväxt inom ramen för internationella affärer.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-13 ##outdoorofficeday #utomhuskontor #jobbaute #uteärinne

  Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Vid Mälardalens universitet finns flera forskare som undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att öka hälsan i arbetslivet. Och enligt den senaste forskningen räcker det med 20 minuter utomhus i urbana grönområden för att ge gynnsamma effekter på hälsan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-07 #ehälsa #digitalisering #sjukvård

  I ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på MDU undersöker innovationsforskare hur e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården används, implementeras och vidareutvecklas.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-07 ##outdoorofficeday #utomhuskontor #jobbaute #uteärinne

  Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Forskare från Mälardalens universitet undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att skapa ett långsiktigt och hållbart arbetsliv, där möjligheterna till återhämtning är ett naturligt inslag under arbetsdagen. Det ger positiva effekter för individer, organisationer och samhället i stort.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-31 #forskarskola #produktionsutveckling #tillverkningsindustri

  Nyligen avslutades forskarskolan Innofacture på MDU. Den lanserades 2012 med fokus på forskning inom området innovativ produktionsutveckling i samverkan med tio av landets ledande företag inom tillverkningsindustri. Efter tio år summeras den nu med lyckade projektresultat som bland annat gett förbättrade produktionssystem och spetskompetens inom produktionsområdet hos samverkansföretagen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-18 #förskolansdag #hållbarhet #globalamålen

  För att nå FN:s globala mål för hållbarhet behöver barn få kunskap och bli engagerade redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan, och menar att allt arbete med hållbarhet börjar med barnens perspektiv, delaktighet och inflytande.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-12

  - Att fasa ut fossila bränslen genom elektrifiering och användning av vätgas är ett viktigt globalt teknikutvecklingsområde. Det säger Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik och projektledare för forskningsprojektet HECCARUS som designutvecklar framtidens hybridflygplan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-11 #IVA-listan #teknik

  Nyligen presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets lista med de forskningsprojekt i Sverige som bedöms ha stor potential att komma till nytta för samhället. Fokus för årets 100-lista är teknik i mänsklighetens tjänst. Sju av forskningsprojekten på listan kommer från eller har koppling till MDU.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-10 #rymden #NASA #serverlösning #inbyggdasystem

  Forskare vid MDU har utvecklat teknik som nu används i rymden. Inom ramen för forskningsprofilen DPAC (Dependable Platforms for Autonomous systems and Control) har forskarna skapat en datorarkitektur för strålningssäkra serverlösningar och molntjänster som kommer att påverka hela rymdindustrin och en stor mängd digitala tjänster inom rymdområdet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-28

  Pint of Science är 15 minuters forskarföreläsningar i en avslappnad miljö. Du lär dig mer om skönheten i bubblornas värld, avloppsvatten och jordbruk, hur flygplan faktiskt kan flyga, hur energi kan bli synlig och mycket mer! 9-11 maj i Västerås.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-26 #pendlare #matvanor #unga

  Ny forskning från MDU visar att unga som går eller cyklar till skolan har bättre matvanor än de som åker bil eller buss. Forskare har undersökt ungas livsstil och enligt studien gör unga aktiva pendlare fler hälsosamma val även inom andra områden.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-22 #arbetsmiljö #chef #medarbetare

  Samtal mellan chef och medarbetare är kärnan i en metod som kan förbättra både arbetsmiljö, välmående och arbetsprestationer på en arbetsplats. Metoden är utvecklad av våra forskare som menar att gruppsamtal om en riskbedömning är ett enkelt sätt att förebygga risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-11

  Didaktik, eller läran om undervisning, är ett kraftfullt verktyg för lärare på alla utbildningsnivåer för att tänka kring sin egen undervisning. Detta gäller även lärare inom högre utbildning, där kunskap, demokrati och deltagande borde vara ledord. Det menar Johannes Rytzler, lektor i pedagogik vid Mälardalens universitet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-11

  I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDU.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-24

  Svensk tillverkningsindustri står inför flera utmaningar i en alltmer digitaliserad och konkurrensutsatt värld. För att öka produktivitet och tillväxt blir det allt mer vanligt med teknik som till exempel AI (artificiell intelligens) och ML (maskinlärning). Nu har MDU beviljats finansiering för ett nytt projekt som ska utveckla ett självövervakande, självlärande och självförklarande underhållssystem som kan förutse behov och avvikelser i tillverknings- och produktionsprocesser hos industriföretag.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-22

  Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDU pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-15 #influencer marketing #online shopping #millenials #modekonsumtion #hållbarhet #globala målen

  Allt fler konsumerar mode på nätet, och den starkaste köpgruppen är millenials. Modemedvetenhet och preferenser kring kläder spelar mest roll för vad millenials väljer att köpa, medan hållbarhet inte är en faktor som styr. Däremot kan influencers påverka millenials till en mer hållbar modekonsumtion på nätet. Det visar vår forskning.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-03-14

  Peter Ekman blev nyligen utnämnd till ny professor i företagsekonomi med inriktningen industriell marknadsföring. I både sin forskning och sin undervisning intresserar han sig för företags arbete med digitalisering, tjänsteutveckling och hållbarhet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-09 #matematikensdag #matematikdidaktik #matematik

  Många upplever matematik som ett svårt ämne. Det kan, menar vår professor i matematikdidaktik Andreas Ryve, bero på att pedagogiken som finns i Sverige utgår från att läraren håller en kort genomgång och att eleverna därefter räknar på i egen takt. I stället vill han se mer av en lärarledd och elevaktiv undervisning i klassrummet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-09 #matematikensdag #matematikforskning #matematik #tillämpadmatematik

  Den allmänna opinionen förändras över tid – och den blir mer liberal. Våra forskare har med hjälp av en kombination av matematiska modeller, så kallade dynamiska system och socialpsykologi, undersökt opinionstrender i en rad moraliska frågor i USA och England.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-08 #internationella kvinnodagen #8:e mars

  Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett, globalt samhällsproblem. Studier visar att män behöver engagera sig i problemet för att det ska kunna få ett slut. I ett internationellt forskningsprojekt undersöker forskare från MDU varför vissa män engagerar sig i problemet, och varför andra är tysta.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-02-25

  Skolan och lärare behöver tillgång till fler innovativa verktyg för undervisning. Det menar vår forskare Allan Hawas, som därför har skapat ett patenterat simuleringsverktyg som kan användas för att undersöka inomhusklimat och energieffektivitet i byggnader.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-02-24

  Nyckeln till att bli piggare, sova bättre och hålla humöret uppe under de mörkaste vintermånaderna stavas kontorsarbete utomhus.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-02-23 #globala målen

  Tillgång till närproducerade produkter får en alltmer betydande roll i dagens samhälle i strävan mot att minimera miljöpåverkan. MDH-studenten och entreprenören Matteo Masoudi utvecklar ett odlingssystem som innebär minskad påverkan på miljön samt tillgång till närproducerade råvaror året om.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-02-22

  På MDH utvecklar forskare ny teknik som gör det möjligt att upptäcka tumörer i ett tidigare skede än röntgen, utan att behöva utsätta patienten för stark strålning.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-02-17

  Solenergipriset 2022 i kategorin Årets prestation går till ett forskningsprojekt på MDU, som undersöker möjligheterna med att kombinera solceller med odling på jordbruksmark.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-02-17

  Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relation än andra. Det visar en sverigeunik undersökning som MDU genomfört tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, socialtjänsten, beroendevården samt kriminalvården.

  mdu.se/forskning