Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2023-03-21

  MDU-forskare uppmärksammas för sina bidrag till forskningen inom marknadsföring och strategi.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2023-03-14 #matematikprogram ##matematik ##tillämpad matematik #internationellamatematikdagen ##pidagen

  Vad skulle världen vara utan matematik? Bara till vardags använder du en mängd olika system och appar som är beroende av matematik. Här är listan över områden där matematik får din vardag att funka.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2023-02-28 #AI #XAI #artificiellintelligens #flygtrafik #ATM

  I ett projekt på MDU har ett AI-system utvecklats som kan beräkna förseningar samt förutse faror och avbrott i flygtrafiken. Systemet kan dels hjälpa trafikledare att förutsäga och kommunicera störningarna till passagerare, piloter och flygledare, dels förhindra själva störningarna.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2023-02-20

  AI och annan teknologi baserad på algoritmer gör sitt intåg i allt fler branscher. Banker och försäkringsbolag använder exempelvis AI för att godkänna lån genom att samla in data om kunder. Nu ska våra forskare undersöka om AI-tekniken används för att förstärka och förbättra mänskligt arbete eller för att ersätta det.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2023-02-15 #AI #artificiellintelligens #HR-arbete

  Nu ska våra forskare undersöka hur AI används i HR-arbete, vilka konsekvenser det får för arbetsmiljön på HR-avdelningar, och hur AI-verktyg påverkar en engagerad, men redan stressad profession.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2023-02-02 #svenskindustri #forskarskola #industridoktorander

  MDU får finansiering för två nya forskarskolor, RELIANT och INDTECHPLUS, som har varsin inriktning men ett gemensamt fokus på nyttiggörande för svensk industri.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2023-01-31 #implementering #organisation #förändring #processer

  Det är mycket som implementeras i organisationer: nya arbetssätt, kunskap och processer. Ny teknik och administrativa system. Stort och smått som berör allt och inget, alla eller några få. Ny forskning visar att likheterna är många, oavsett vad det är som ska implementeras.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2023-01-11

  Arbetslivet genomgår en stor förändring. Både genom den digitala omställningen och genom övergången från traditionella arbetssätt och arbetsplatser till hybrida arbetssätt och kontor. Nu studerar forskare detta fenomen i projektet TheO – ”The Extended Office” eller ”Det utsträckta kontoret”.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-12-23

  ”Det finns en person vars forskning har haft grundläggande betydelse för det vi vet om vacciner idag: den franske kemisten och biologen Louis Pasteur. Tisdag den 27 december är det exakt 200 år sedan han föddes.”

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-12-20

  Forskarskolan Future Proof Cities har fokus på hållbar stadsutveckling och drivs sedan 2020 i samarbete med Högskolan i Gävle (HiG) och Högskolan Dalarna, där HiG koordinerar. Nu står det klart att forskarskolan beviljats medel för en andra omgång finansiering. Totalt rör det sig om 31,2 miljoner kronor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-12-06 #digitalisering #digitala möten #hybridarbete

  Möten i arbetslivet används för att fördela arbetsuppgifter och föra människor samman för att åstadkomma saker tillsammans. När digitala möten nu har blivit en naturlig del av arbetslivet utmanas detta sätt att se på möten. Vid MDU pågår forskning kring just digitala möten och hur dessa påverkar oss människor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-12-01 #forskarskola #vårdvetenskap #vetenskapsrådet #fysioterapi

  MDU erhåller tillsammans med Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Sophiahemmets högskola finansiering från Vetenskapsrådet för att tillsammans etablera en ny forskarskola inom vårdvetenskap och fysioterapi. Satsningen ska bidra till att säkra lärarkapaciteten inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-11-29

  Digitalisering och cirkulär ekonomi påverkar relationerna mellan företag, kunder, leverantörer och andra aktörer på den ekonomiska marknaden. Nu ska forskare vid MDU undersöka hur dessa processer påverkar företag och hur de möter dessa förändringar.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-11-23

  Forskargruppen i matematikdidaktik får 10,5 miljoner kronor i forskningsmedel för två forskningsprojekt för att utveckla matematikundervisningen tillsammans med lärare. Forskningen är relevant för såväl skolor i Mälardalsregionen som för det internationella forskningsområdet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-11-17 ##forskargrandprix22 #forskning

  Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentation av sin forskning – på bara fyra minuter? Den 1 december är det dags för riksfinalen i Forskar Grand Prix. Peter Backeman representerar MDU i finalen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-11-16

  Kina utövar ett reellt om än relativt begränsat inflytande på demokratin i svenska kommuner. Den mest väldokumenterade och allvarliga typen av påverkansoperation är spionage mot flyktingar med kopplingar till Kina som är bosatta i Sverige. Detta framkommer i en rapport som MDU och Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) vid Utrikespolitiska institutet (UI) har tagit fram.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-11-08 #distansarbete #hälsa

  Under coronapandemin ställde många arbetsplatser om till distansarbete, vilket medförde flera utmaningar både för de anställda och för chefer. Under 2021 genomfördes en studie på MDU om gruppernas erfarenheter, som bland annat visade att vi blivit mer produktiva under distansarbetet. Nu kommer resultaten från en uppföljande studie för 2022, som visar ett antal förändringar.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-10-28 #utomhuskontor #utekontor #kontorsarbeteutomhus #hållbartarbetsliv #SOFCO #framtidenshållbarakontor

  Allt fler har fått upp ögonen för de hälsofördelar det medför att regelbundet flytta ut kontorsarbetet. Vid Mälardalens universitet, MDU, genomför forskargruppen SOFCO (Koncept för framtidens hållbara kontor) två olika pilotstudier kopplade till kontorsarbete i gröna miljöer utomhus.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-10-25

  Informell feedback på arbetsplatsen påverkar nyanställda revisorers motivation, beteende och attityder till revisionsyrket. Det visar färsk forskning från Mälardalens universitet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-10-14

  Vid akademisk högtid den 7 oktober installerades MDU:s nya rektor Martin Hellström. Högtiden var den första som universitet och rekordmånga doktorer promoverades samt rekordmånga professorer installerades.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-10-13 #hälsoteknik #sensorsystem #hälsomonitorering #hälsa #e-hälsa

  Inom forskningsprofilerna ESS-H och ESS-H+ vid MDU har nya tekniska lösningar utvecklats som på sikt både kommer att påverka enskilda personers hälsa samt hälso- och sjukvården i stort.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-10-06

  Peter Backeman, postdoktor inom innovation tog hem segern i delfinalen av Forskar Grand Prix vid MDU, Den nationella finalen går av stapeln den 1 december i Stockholm.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-09-26

  MDU:s hedersdoktor 2020 Rickard Solberg, är innovatör, strateg och entreprenör och ägare av Scarptor Consulting AB. I mångt och mycket en svensk IT-pionjär och visionär med hundratals framgångsrika nationella och internationella projekt bakom sig.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-09-26

  Hilde Eide, som utsetts till MDU:s hedersdoktor 2020, är professor i klinisk kommunikation och hälsovägledning vid ”Senter for helse og teknologi” vid Universitetet i Sørøst-Norge. Hon har genom sin samverkan inom personcentrerad vård och kommunikation samt hälso- och välfärdsteknik varit central för uppbyggnaden av flera forsknings- och utbildningsområden vid MDU:s akademi för hälsa, vård och välfärd.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-09-26

  Titeln årets hedersdoktor 2022 går till Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap, som leder ett forskningsinstitut vid Max Planck i Frankfurt, en forskargrupp vid Karolinska institutet, och som sägs vara en av Sveriges mest framstående hjärnforskare. Parallellt är han också diplomerad konsertpianist som ger konserter över hela världen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-09-26

  Titeln årets hedersdoktor 2022 tilldelas Pär Mårts, tidigare ishockeytränare som bidragit till den svenska ishockeyrörelsen bland annat genom sin roll som förbundskapten för Tre Kronor och Småkronorna. På meritlistan finns bland annat OS-guld, VM-guld och ett SM-guld. Under åren har han delat med sig av sina erfarenheter om individer och lag till studenter, chefer och medarbetare.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-09-14 #Tävling #Forskar Grand Prix #Forskare #Presentation

  Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning – på bara fyra minuter? Det kan du vara med och avgöra under tävlingen Forskar Grand Prix den 30 september!

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-09-01

  För att hitta innovativa lösningar inom digital hälso- och sjukvård behöver fler berörda parter involveras inom området. Det är en teori som doktoranden Linnea Tavakoli Hagströms forskningsområde berör, som går under namnet ansvarsfull forskning och innovation.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-08-30 #Sjuksköterska #Yrke #Utvecklingsprogram #Digitalt

  Som sjuksköterska upplever man ofta stress och osäkerhet på sin första arbetsplats till följd av hög arbetsbelastning. Forskning visar att var femte ny sköterska överväger att lämna yrket. Margareta Asp, professor vid MDU, tilldelas 4 004 000 kronor för att utveckla ett digitalt professionsutvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-08-25 #inkludering #integration #utrikesfödda #kvinnor #arbetsmarknad

  Det är viktigt att personalen hos myndigheter tar utrikesfödda kvinnor på allvar och fokuserar på vad de kan istället för vad de inte kan, för att de lättare ska komma ut i arbetsliv och samhälle. Det visar ny forskning från MDU som även nämner god kommunikation, samverkan och lyhördhet som viktiga aspekter för en lyckad inkludering och integration.

  mdu.se/forskning