Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdu.se/forskning

mdu.se/student mdu.se/utbildning mdu.se/international mdu.se/bibliotek
mdu.se/forskning
mdu.se/samverkan
 • Aktuellt

  2022-09-26

  MDU:s hedersdoktor 2020 Rickard Solberg, är innovatör, strateg och entreprenör och ägare av Scarptor Consulting AB. I mångt och mycket en svensk IT-pionjär och visionär med hundratals framgångsrika nationella och internationella projekt bakom sig.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-09-26

  Hilde Eide, som utsetts till MDU:s hedersdoktor 2020, är professor i klinisk kommunikation och hälsovägledning vid ”Senter for helse og teknologi” vid Universitetet i Sørøst-Norge. Hon har genom sin samverkan inom personcentrerad vård och kommunikation samt hälso- och välfärdsteknik varit central för uppbyggnaden av flera forsknings- och utbildningsområden vid MDU:s akademi för hälsa, vård och välfärd.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-09-26

  Titeln årets hedersdoktor 2022 går till Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap, som leder ett forskningsinstitut vid Max Planck i Frankfurt, en forskargrupp vid Karolinska institutet, och som sägs vara en av Sveriges mest framstående hjärnforskare. Parallellt är han också diplomerad konsertpianist som ger konserter över hela världen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-09-26

  Titeln årets hedersdoktor 2022 tilldelas Pär Mårts, tidigare ishockeytränare som bidragit till den svenska ishockeyrörelsen bland annat genom sin roll som förbundskapten för Tre Kronor och Småkronorna. På meritlistan finns bland annat OS-guld, VM-guld och ett SM-guld. Under åren har han delat med sig av sina erfarenheter om individer och lag till studenter, chefer och medarbetare.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-09-14 #Tävling #Forskar Grand Prix #Forskare #Presentation

  Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning – på bara fyra minuter? Det kan du vara med och avgöra under tävlingen Forskar Grand Prix den 30 september!

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-09-01

  För att hitta innovativa lösningar inom digital hälso- och sjukvård behöver fler berörda parter involveras inom området. Det är en teori som doktoranden Linnea Tavakoli Hagströms forskningsområde berör, som går under namnet ansvarsfull forskning och innovation.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-08-30 #Sjuksköterska #Yrke #Utvecklingsprogram #Digitalt

  Som sjuksköterska upplever man ofta stress och osäkerhet på sin första arbetsplats till följd av hög arbetsbelastning. Forskning visar att var femte ny sköterska överväger att lämna yrket. Margareta Asp, professor vid MDU, tilldelas 4 004 000 kronor för att utveckla ett digitalt professionsutvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-08-25 #inkludering #integration #utrikesfödda #kvinnor #arbetsmarknad

  Det är viktigt att personalen hos myndigheter tar utrikesfödda kvinnor på allvar och fokuserar på vad de kan istället för vad de inte kan, för att de lättare ska komma ut i arbetsliv och samhälle. Det visar ny forskning från MDU som även nämner god kommunikation, samverkan och lyhördhet som viktiga aspekter för en lyckad inkludering och integration.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-08-22

  Våra forskare Jimmie Röndell och Peter Ekman har fått utmärkelsen ”Best Paper Award” under en vetenskaplig konferens i Glasgow.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-08-18 #universitetsåret

  Kunskapsfesten arrangeras i Eskilstuna för andra året i rad, mellan 29 september och 1 oktober. Det är en fest för alla och har fria entréer. En plats där tankar, idéer, workshops och föredrag samlas och där framför allt barn och unga får möta vetenskap på ett nytt och spännande sätt.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-07-07

  Det är med sorg och bestörtning MDU nås av nyheten att Ing-Marie Wieselgren avlidit efter att en man attackerat henne under almedalsveckan. Ing-Marie var SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och var en landets mest kunniga inom psykisk ohälsa, psykiatri och social omsorg.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-14 #fallolyckor #fallprevention #rörelsesensorer #AI-algoritmer #hälsoteknik

  MDU har beviljats finansiering för ett nytt projekt där forskare inom medicin- och hälsoteknik ska utveckla system som möjliggör tidig identifiering av personer med ökad fallrisk samt erbjuder individuell stöttning för att minska fallrisken.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-06-14

  Mosarrat Farhana påbörjade sina doktorandstudier vid Mälardalens Högskola under hösten 2020 inom området ekonomi. Hennes forskningsområde behandlar digitaliseringens framväxt inom ramen för internationella affärer.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-13 ##outdoorofficeday #utomhuskontor #jobbaute #uteärinne

  Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Vid Mälardalens universitet finns flera forskare som undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att öka hälsan i arbetslivet. Och enligt den senaste forskningen räcker det med 20 minuter utomhus i urbana grönområden för att ge gynnsamma effekter på hälsan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-07 #ehälsa #digitalisering #sjukvård

  I ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på MDU undersöker innovationsforskare hur e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården används, implementeras och vidareutvecklas.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-06-07 ##outdoorofficeday #utomhuskontor #jobbaute #uteärinne

  Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Forskare från Mälardalens universitet undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att skapa ett långsiktigt och hållbart arbetsliv, där möjligheterna till återhämtning är ett naturligt inslag under arbetsdagen. Det ger positiva effekter för individer, organisationer och samhället i stort.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-31 #forskarskola #produktionsutveckling #tillverkningsindustri

  Nyligen avslutades forskarskolan Innofacture på MDU. Den lanserades 2012 med fokus på forskning inom området innovativ produktionsutveckling i samverkan med tio av landets ledande företag inom tillverkningsindustri. Efter tio år summeras den nu med lyckade projektresultat som bland annat gett förbättrade produktionssystem och spetskompetens inom produktionsområdet hos samverkansföretagen.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-18 #förskolansdag #hållbarhet #globalamålen

  För att nå FN:s globala mål för hållbarhet behöver barn få kunskap och bli engagerade redan i förskoleåldern. Eva Ärlemalm-Hagsér forskar om hållbarhetsundervisning i förskolan, och menar att allt arbete med hållbarhet börjar med barnens perspektiv, delaktighet och inflytande.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-12

  - Att fasa ut fossila bränslen genom elektrifiering och användning av vätgas är ett viktigt globalt teknikutvecklingsområde. Det säger Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik och projektledare för forskningsprojektet HECCARUS som designutvecklar framtidens hybridflygplan.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-11 #IVA-listan #teknik

  Nyligen presenterade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets lista med de forskningsprojekt i Sverige som bedöms ha stor potential att komma till nytta för samhället. Fokus för årets 100-lista är teknik i mänsklighetens tjänst. Sju av forskningsprojekten på listan kommer från eller har koppling till MDU.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-05-10 #rymden #NASA #serverlösning #inbyggdasystem

  Forskare vid MDU har utvecklat teknik som nu används i rymden. Inom ramen för forskningsprofilen DPAC (Dependable Platforms for Autonomous systems and Control) har forskarna skapat en datorarkitektur för strålningssäkra serverlösningar och molntjänster som kommer att påverka hela rymdindustrin och en stor mängd digitala tjänster inom rymdområdet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-28

  Pint of Science är 15 minuters forskarföreläsningar i en avslappnad miljö. Du lär dig mer om skönheten i bubblornas värld, avloppsvatten och jordbruk, hur flygplan faktiskt kan flyga, hur energi kan bli synlig och mycket mer! 9-11 maj i Västerås.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-26 #pendlare #matvanor #unga

  Ny forskning från MDU visar att unga som går eller cyklar till skolan har bättre matvanor än de som åker bil eller buss. Forskare har undersökt ungas livsstil och enligt studien gör unga aktiva pendlare fler hälsosamma val även inom andra områden.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-22 #arbetsmiljö #chef #medarbetare

  Samtal mellan chef och medarbetare är kärnan i en metod som kan förbättra både arbetsmiljö, välmående och arbetsprestationer på en arbetsplats. Metoden är utvecklad av våra forskare som menar att gruppsamtal om en riskbedömning är ett enkelt sätt att förebygga risker inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-11

  Didaktik, eller läran om undervisning, är ett kraftfullt verktyg för lärare på alla utbildningsnivåer för att tänka kring sin egen undervisning. Detta gäller även lärare inom högre utbildning, där kunskap, demokrati och deltagande borde vara ledord. Det menar Johannes Rytzler, lektor i pedagogik vid Mälardalens universitet.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-04-11

  I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg och Eva Ärlemalm-Hagsér, professorer i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDU.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-24

  Svensk tillverkningsindustri står inför flera utmaningar i en alltmer digitaliserad och konkurrensutsatt värld. För att öka produktivitet och tillväxt blir det allt mer vanligt med teknik som till exempel AI (artificiell intelligens) och ML (maskinlärning). Nu har MDU beviljats finansiering för ett nytt projekt som ska utveckla ett självövervakande, självlärande och självförklarande underhållssystem som kan förutse behov och avvikelser i tillverknings- och produktionsprocesser hos industriföretag.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-22

  Även om vi i Sverige ser rent vatten som en självklarhet är det långt ifrån en verklighet för alla. Vid MDU pågår forskning kring hur man med effektiva metoder kan rena vatten och återanvända de näringsämnen som finns i avloppsvatten. Men det finns också en hel del du som privatperson kan göra för att spara på en av jordens viktigaste resurser.

  mdu.se/forskning

 • Aktuellt

  2022-03-15 #influencer marketing #online shopping #millenials #modekonsumtion #hållbarhet #globala målen

  Allt fler konsumerar mode på nätet, och den starkaste köpgruppen är millenials. Modemedvetenhet och preferenser kring kläder spelar mest roll för vad millenials väljer att köpa, medan hållbarhet inte är en faktor som styr. Däremot kan influencers påverka millenials till en mer hållbar modekonsumtion på nätet. Det visar vår forskning.

  mdu.se/forskning

 • Porträtt

  2022-03-14

  Peter Ekman blev nyligen utnämnd till ny professor i företagsekonomi med inriktningen industriell marknadsföring. I både sin forskning och sin undervisning intresserar han sig för företags arbete med digitalisering, tjänsteutveckling och hållbarhet.

  mdu.se/forskning