Text

Möt några av MDU:s forskare på UR Play

Möt MDU-forskare på UR Play. De berättar om allt från framtidens energisystem till att tänka nytt med innovationer, hur förändrad matematik- och klassrumsundervisning kan påverka framtidens samhällsutveckling, och nyttan av att flytta ut kontoret utomhus. Allt kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål.


Tekniken finns men
hur gör man i praktiken?

Patrik Klintenberg, forskare i miljöteknik

Energi är en av förutsättningarna för att ta sig ur fattigdom, säger Patrik Klintenberg, forskare i miljöteknik vid MDU. Han berättar om elektrifieringen av landsorten i södra Afrika och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Hållbar elektrifiering skapar bättre levnadsvillkor och arbetar för att leva upp till mål nummer 1: Ingen fattigdom och mål nummer 7: hållbar energi åt alla i Agenda 2030.


Tänka nytt
- från idé till verklighet

Åsa Öberg forskare i innovationsteknik

Om vi inte lär oss att se problem och för upp dem till ytan tvingas vi leva med onödiga bekymmer, säger Åsa Öberg forskare i innovationsteknik vid MDU. Hon lär ut processer genom att dela kunskap och rätt verktyg för att nå nya lösningar och utveckla ny kunskap. Hennes forskning tangerar flera av målen i Agenda 2030, men framför allt mål nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Framtidens matematik

Andreas Ryve, professor i matematik

Skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, säger Andreas Ryve, professor i matematik vid MDU. Hans forskningsprojekt arbetar för att utveckla konkreta verktyg för lärare att använda i undervisningen för att skapa en bättre undervisning. Andreas Ryves forskning är relevant för mål nummer 4: God utbildning för alla.


Ute är inne

Susanna Toivanen, professor i sociologi

Kan kontorsarbete utomhus vara lösningen för att skapa positiva hälsoeffekter? Susanna Toivanen, professor i sociologi vid MDU, studerar vilka positiva effekter en daglig dos utevistelse kan ge. Hennes forskning rör i huvudsak mål nummer 3: God hälsa och välbefinnande och mål nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer