Text

Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet är ett av FN:s globala mål och handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Pågående forskningsprojekt