Text

Jämställdhet

Jämställdhet är ett av FN:s globala mål och handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser mellan män och kvinnor.