Text

Ingen fattigdom

Ingen fattigdom är ett av FN:s gobala mål och handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.