Text

Hav och marina resurser

Hav och marina resurser är ett av FN:s globala mål och handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.