Text

Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen är ett av FN:s globala mål och handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Pågående forskningsprojekt