Text

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur är ett av FN:s globala mål och handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Pågående forskningsprojekt