Text

Hållbar energi för alla

Hållbar energi för alla är ett av FN:s globala mål och handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Pågående forskningsprojekt