Text

God utbildning

God utbildning för alla är ett av FN:s globala mål och handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.