Text

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är ett av FN:s globala mål och handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande.

Pågående forskningsprojekt