Text

Genomförande och globalt partnerskap

Genomförande och globalt partnerskap är ett av FN:s globala mål och handlar om globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.