Text

Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen är ett av FN:s globala mål och handlar om främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.