Text

Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald är ett av FN:s globala mål och handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.