Text

Bekämpa klimat­förändringarna

Bekämpa klimatförändringarna är ett av FN:s globala mål och handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Pågående forskningsprojekt