Text

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är ett av FN:s globala mål och handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Pågående forskningsprojekt