Text

Innofacture och Innofacture+

Med syfte att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden driver vi forskarskolan Innofacture och Innofacture+ i samverkan med ett forskningsinstitut och nio av landets största tillverkningsföretag. Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen.

Forskarskolorna finansieras främst med medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och de samverkande företagen, ABB, Atlas Copco, Bombardier transportation, Excosoft, Leax, Scania, TPC Components, Volvo Construction Equipment och Volvo Powertrain.

– Forskarskolan är inte bara viktig för vår forskning inom innovation och produktrealisering utan stärker även företag i hela regionen och bidrar till att öka deras konkurrenskraft. Det är tydligt att KK-stiftelsen och företagen tror på oss och vår forskning inom området, säger Moris Behnam, forskningsledare IPR MDU.

Innofacture lanserades vid MDU 2012 där 15 doktorander ingår och ytterligare fem doktorander ingår i Innofacture+ som startade 2014. Hittills har 13 doktorander presenterat och försvarat sina doktorsavhandlingar.


Publikationer

Projektledare