Text

INDTECH

INDTECH har utvecklats för att matcha vetenskaplig excellens och utvecklingsbehov med näringslivets behov av ökad kompetens.

Forskarskolan har fyra forskningsspår:

  • Digital transformation av produktionssystem
  • Industriell artificiell intelligens
  • Motståndskraftiga industriella system
  • Energieffektiv produktion och styrning

Ett tiotal industriföretag ingår i INDTECH, bland annat Alfa Laval, Assa Abloy, Boliden och Volvo CE.

Totalt kommer 15 doktorander att inom ramen för programmet kombinera en anställning på något av företagen med att bedriva studier på forskarnivå vid MDU under fem år.

  • Datum 2021-02-10
  • Artikeltyp Aktuellt

45 miljoner kronor till kompetensutveckling av industrin

För att möta behovet av ny kompetens inom digitalisering och automation beviljar KK-stiftelsen 45 miljoner kronor till MDH och företagsforskarskolorna INDTECH och ARRAY++. ”En riktig boost för de företag och doktorander som deltar”, säger Markus Bohlin, projektledare för INDTECH på MDH.

om 45 miljoner kronor till kompetensutveckling av industrin

Projektledare INDTECH