Text

ARRAY

Industriforskarskolan Automation Region Research Academy (ARRAY) är ett nära samarbete mellan MDU och några av världens främsta företag inom automation och robotik.

ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.

I ARRAY ingår fjorton doktorander.

Forskarskolan startade 2018 och är ett unikt samverkansprojekt som kom till tack vare ett stort engagemang från ett antal nyckelpersoner hos MDU:s industripartners. ABB, Volvo och Skanska har varit drivande och satsar stora resurser.

Företagen som ingår i forskarskolan nu är ABB Robotics, ABB Industrial Automation, ALTEN, Bombardier Transportation, First Control Systems, Kanthal, MITC, RISE SICS, Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment. I samarbetet ingår också Automation Region och Robotdalen.

De fem forskningsspåren, inbyggda system, regler och optimering, säkerhet, test och verifiering och automationstillämpningar, är noga valda för att matcha industrins önskemål, strategiska prioriteringar och utmaningar.

Exempel på projekt som pågår:

  • Industrirobotik i nya (dynamiska) miljöer.
  • Nästa generations styrsystem för processautomation (inkluderande cybersäkerhet, testning samt tillgängliga och feltoleranta system).
  • Byggautomation, specifikt hur robotik och autonoma maskiner kan ersätta tunga arbeten i byggbranschen.
  • Automation och elektrifiering av tunga fordon.
  • Digitalisering av tung industri.
  • Robotik för kvalitetssäkring inom produktion.
  • Införandet av collaborativa robotar inom produktion.

Satsningen omfattar även ett större utbud av forskarutbildningskurser med handledning från både akademi och industri.

ARRAY är en satsning på totalt 75 miljoner kronor, där KK-stiftelsen har beviljat MDU 32 miljoner kronor. Resterande finansiering fördelas med cirka en tredjedel från företagen och två tredjedelar från MDU.

 

Mer om ARRAY

Läs mer om forskarskolan ARRAY här

Automation Region Research Academy

Läs mer om ARRAY

I vår databas hittar du deltagare, projekt och publikationer.

Till vår forskningsdatabas

Projektledare ARRAY