Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

  • Datum 2022-12-06
  • Artikeltyp Aktuellt

Digitala möten mer krävande än fysiska möten

Möten i arbetslivet används för att fördela arbetsuppgifter och föra människor samman för att åstadkomma saker tillsammans. När digitala möten nu har blivit en naturlig del av arbetslivet utmanas detta sätt att se på möten. Vid MDU pågår forskning kring just digitala möten och hur dessa påverkar oss människor.

om Digitala möten mer krävande än fysiska möten
  • Datum 2022-12-01
  • Artikeltyp Aktuellt

Ny forskarskola inom vårdvetenskap säkrar lärarkapaciteten

MDU erhåller tillsammans med Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Sophiahemmets högskola finansiering från Vetenskapsrådet för att tillsammans etablera en ny forskarskola inom vårdvetenskap och fysioterapi. Satsningen ska bidra till att säkra lärarkapaciteten inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

om Ny forskarskola inom vårdvetenskap säkrar lärarkapaciteten
  • Datum 2022-11-29
  • Artikeltyp Aktuellt

Så påverkas företag av digitalisering och cirkulär ekonomi

Digitalisering och cirkulär ekonomi påverkar relationerna mellan företag, kunder, leverantörer och andra aktörer på den ekonomiska marknaden. Nu ska forskare vid MDU undersöka hur dessa processer påverkar företag och hur de möter dessa förändringar.

om Så påverkas företag av digitalisering och cirkulär ekonomi

Forskningshändelser vid MDU

Operationalizing usage-based learning: a cognitive architecture approach

  • 2022-12-19 14:15–15:15
Room U2-158, MDU Västerås or Zoom Meeting
Welcome to the seminar talk by Anna Jon-And from Stockholm University.

Heidi Ivan Marais försvarar sin licentiatsuppsats

  • 2023-01-27 09:30
Sal Delta, Campus Västerås
Heidi Ivan Marais försvarar sin licentiatsuppsats i energi- och miljöteknik den 27 januari klockan 9:30 i sal Delta på MDU Västerås.

Föreläsningar av Musik och operahögskolan vid MDU

  • 2023-01-31 17:00–19:00
Västerås konserthus, Lilla salen
Varmt välkommen till föreläsningar med pristagare och nya professorer som installerades vid Akademisk högtid 2022.

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

289

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer