Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

Vi laddar för att fira Kunskapsfest i Eskilstuna

Den 29 september - 1 oktober arrangeras Kunskapsfesten för andra året i rad. Kunskapsfesten är en fest för alla och har fria entréer. En plats där tankar, idéer, workshops och föredrag samlas och där framför allt barn och unga får möta vetenskap på ett nytt och spännande sätt. Kunskapsfesten syftar till att sänka trösklar till högre utbildning och skapa tilltro till forskning.

Läs mer
  • Datum 2022-06-23
  • Artikeltyp Aktuellt

MDU och Enköping fördjupar samarbete

MDU och Enköpings kommun fördjupar sitt samarbete. Under hösten kommer forskare att genomföra tre förstudier som stöttar befintliga uppdrag hos Enköpings kommun. Samarbetet firades nyligen med en kickoff.

om MDU och Enköping fördjupar samarbete
  • Datum 2022-06-07
  • Artikeltyp Aktuellt

Skapa bättre flow med utomhuskontor

Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Forskare från Mälardalens universitet undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att skapa ett långsiktigt och hållbart arbetsliv, där möjligheterna till återhämtning är ett naturligt inslag under arbetsdagen. Det ger positiva effekter för individer, organisationer och samhället i stort.

om Skapa bättre flow med utomhuskontor
  • Datum 2022-06-14
  • Artikeltyp Aktuellt

Nytt projekt utvecklar system som minskar risken för fallolyckor

MDU har beviljats finansiering för ett nytt projekt där forskare inom medicin- och hälsoteknik ska utveckla system som möjliggör tidig identifiering av personer med ökad fallrisk samt erbjuder individuell stöttning för att minska fallrisken.

om Nytt projekt utvecklar system som minskar risken för fallolyckor

Forskningshändelser vid MDU

Sandra Jederud försvarar sin avhandling inom didaktik

  • 2022-09-09 13:15
A2-004, campus Eskilstuna
Sandra Jederud försvarar sin avhandling ”New manifestations of the practice-theory dilemma - consequences of 'the practice turn' in teacher education” inom forskarutbildningsämnet didaktik den 9 september.

Love Westin försvarar sin licentiatuppsats

  • 2022-08-26 10:00
A2-003 (Campus Eskilstuna)
Love Westin försvarar den 26/8 sin licentiatuppsats i Innovation och design på MDU i Eskilstuna.

Kunskapsfesten 2022

  • 2022-09-29 – 2022-10-01
Eskilstuna
29 september-1 oktober 2022 arrangeras Kunskapsfesten för andra året i rad. Årets tema är "Livet och framtiden".

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

289

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer
Till toppen