Text

Forskning för kunskap
och utveckling

MDU:s forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa problem i samhället. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Aktuellt

Välkommen till Kunskapsfesten i Eskilstuna

Kunskapsfesten arrangeras i Eskilstuna för andra året i rad, mellan 29 september och 1 oktober. Det är en fest för alla och har fria entréer. En plats där tankar, idéer, workshops och föredrag samlas och där framför allt barn och unga får möta vetenskap på ett nytt och spännande sätt.

Läs mer
  • Datum 2022-09-26
  • Artikeltyp

Möt våra nya professorer och hedersdoktorer

Känner du till vilka MDUs nya professorer är, som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022? Här kan du få veta mer om dem, som till exempel bakgrund, forskningsmiljö och vad som driver dem i deras forskning. Vid Akademisk högtid installerar vi även fem nya hedersdoktorer, som du också kan läsa mer om här.

om Möt våra nya professorer och hedersdoktorer
  • Datum 2022-09-14
  • Artikeltyp Aktuellt

Vem presenterar sin forskning bäst? Du är med och avgör!

Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning – på bara fyra minuter? Det kan du vara med och avgöra under tävlingen Forskar Grand Prix den 30 september!

om Vem presenterar sin forskning bäst? Du är med och avgör!
  • Datum 2022-08-30
  • Artikeltyp Aktuellt

Introduktionsprogram kan minska stressen för nyanställda sjuksköterskor

Som sjuksköterska upplever man ofta stress och osäkerhet på sin första arbetsplats till följd av hög arbetsbelastning. Forskning visar att var femte ny sköterska överväger att lämna yrket. Margareta Asp, professor vid MDU, tilldelas 4 004 000 kronor för att utveckla ett digitalt professionsutvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.

om Introduktionsprogram kan minska stressen för nyanställda sjuksköterskor

Forskningshändelser vid MDU

Kunskapsfesten 2022

  • 2022-09-29 – 2022-10-01
Eskilstuna
29 september-1 oktober 2022 arrangeras Kunskapsfesten för andra året i rad. Årets tema är "Livet och framtiden".

Installationsföreläsningar av nya professorer

  • 2022-10-03
MDU Västerås
Varmt välkommen till installationsföreläsningar av nya professorer.

Muhammad Nouman Zafars licentiatavhandling i datavetenskap

  • 2022-10-03 13:15–14:15
Sal Alfa, campus Västerås
Det offentliga försvaret av Muhammad Nouman Zafars licentiatavhandling i datavetenskap kommer att äga rum på Mälardalens högskola, rum Alfa (Campus Västerås) kl 13:15 den 3 oktober 2022.

MDU:s sex forskningsinriktningar

Framtidens energi

MDU:s forskning inom framtidens energi är internationellt erkänd och många av forskningsinriktningens projekt bedrivs tillsammans med näringslivet.

Läs mer

Hälsa och välfärd

Forskningen inom hälsa och välfärd syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt studera olika aspeketer av hälsa och välfärd, allt för en mer välmående och hållbar värld.

Läs mer

Inbyggda system

Forskningsinriktningen inbyggda system fokuserar bland annat på att utveckla den teknik som används för att styra olika produkter som till exempel bilar, robotar och maskiner.

Läs mer

Industriell ekonomi och organisation

Forskarna inom industriell ekonomi och organisation arbetar för att kunna utveckla kunskap om hur vi kan hantera frågor som digitalisering, globalisering och hållbarhet.

Läs mer

Innovation och produktrealisering

MDU:s forskning inom Innovation och produktrealisering strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter eller tjänster.

Läs mer

Utbildningsvetenskap och matematik

Inom utbildningsvetenskap och matematik arbetar forskarna för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

Läs mer

MDU forskar inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDU för att nå respektive mål.

Läs mer

Forskningen i siffror

Professorer:

91

Forskarstuderande:

289

Intäkter totalt:

274
mkr

Anslag från staten:

38%

Anslag samarbeten:

62%

Stöd till universitetets forskare

Sektionen för forsknings-, samverkans- och innovationsstöd arbetar med rådgivning kring forskning och forskningsfinansiering.

Läs mer

Forskarskolor i samverkan med näringsliv

En forskarskola är en utbildning på forskarnivå. Vid MDU finns ett antal olika forskarskolor.

Läs mer

Forskarstudier vid MDU

Som forskare är du med och bidrar till att samhället utvecklas. Vid MDU finns en rad stödfunktioner för dig som vill forska.

Läs mer