Text

Coronaviruset: här är MDU:s experter

Söker du en expertkommentar om coronavirusets konsekvenser? Här hittar du ett antal av MDU:s forskare som kan kommentera utvecklingen ur flera vetenskapliga perspektiv.

Området utbildning

Undervisning och examination på distans

Åsa kan svara på MDU-generella frågor om undervisning och examination på distans.

Området teknik

Digitala arbetssätt

Helana är ergonom och disputerad inom människa-datorinteraktion. Kan ge råd och tips om digitala arbetssätt och om hur människor kan interagera med teknik.

Digitalisering

Sten forskar inom resurseffektivitet, digitalisering, automatisering och produktutveckling. Kan ge råd och tips om hur man kan fortsätta hålla företaget igång trots vid minskade produktionsmöjligheter.

AI

Konstantinos forskning inom simulering och optimering handlar bland annat om att bygga AI-baserad diagnostika- och prognostikasystem för flottor av dyra industriella tillgångar runt om i världen. Han kan svara på frågor om hur olika AI-metoder kan användas för att dra nytta av de stora datamängder som byggs upp i världen i nuvarande covid-19-situation.

AI

AI-powered analysis of disease data for diagnosis and prediction, for example, data driven analysis might help to predict patients which can stay home, or which might need further medication.

AI

Artificiell intelligens har stor potential COVID-19 och är en underutnyttjad resurs idag.

AI

Anas can develop machine learning and AI analytics to describe how covid-19 is spreading across Sweden (or the world based on the available data) and to predict the spreading future.

Gamification techniques

Among other systems, I am iIapproaches for serious purposes. Gamification techniques can have high impact in periods like this one by boosting the engagement of users, e.g. to keep exercising at home, avoiding crowded transportation alternatives, optimizing shopping practices, helping people pertaining to risk groups, etc.

Området vård och hälsa

Välfärdsteknik och digital hälsa

Sarah är professor i hälso- och välfärdsteknik. Sarah kan svara på frågor som rör Covid-19 i relation till hälso- och välfärdsteknik, digitala lösningar eller digital hälsa.

Psykisk hälsa

Fabrizias forskning inom området folkhälsovetenskap handlar bland annat om psykisk ohälsa bland ungdomar. Hon kan svara på frågor som berör ämnet psykisk hälsa ur olika perspektiv, i relation till det nya coronavirusets effekter.

Digitala mötesplatser för äldre

Petra driver projekt om digitala mötesplatser för äldre i syfte att motverka upplevd ensamhet. Kan prata om hälsoeffekter av upplevd ensamhet, som kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, och insatser som kan förebygga det.

Stillasittande

Anne är professor i fysioterapi. En stillasittande livsstil kan vara skadligt för hälsan. Annes forskning syftar bland annat till att minska stillasittande beteendevanor bland äldre. Kan prata om betydelsen av att röra på sig och ha en aktiv livsstil.

Vård per telefon

Inger är professor i vårdvetenskap och forskar bland annat om sjuksköterskors arbete med frekventa uppringare till 1177.

Digitalt arbetsliv

Susanna forskar om hållbara kontor och framtidens digitala arbetsliv. Kan svara på frågor om arbetslivsforskning, kontor, hälsa på arbetsplatsen och kan ge tips på saker att tänka på vid kontorsarbete i hemmet

Bibehåll hälsan hemma

Det är viktigt att upprätthålla rutiner, regelbundna matvanor och att röra på sig trots att man är mycket i hemmet. Det är lätt att man blir sittande inne hela dagen. Det innebär ökad risk för viktuppgång, dåligt sömn och att man småäter istället för att äta lagad mat till lunch och middag. Det är även viktigt med sociala kontakter för att inte känna sig ensam.

Området samhälle

Demokrati

Gustav är doktor i statsvetenskap med fokus på Kina och kinesisk politik. Inom ramen för Gustavs forskning även undersökt demokrati, demokratisering och demokratisk erosion.

Demokrati/riskbeteenden

Joakim är docent i statsvetenskap och forskar om jämställdhet, kön/genus, politiskt ledarskap, demokrati och medborgarskap. Han kan svara på frågor om: effekter av covid-19 för demokratin generellt och/eller specifikt för kvinnors politiska ledarskap, covid-19 och partisympatier bland väljarna samt covid-19 och riskbeteenden i relation till traditionell manlighet/maskulinitet.

Omvärldsanalys

Magnus forskar om entreprenörskap, innovation och omvärldsanalys. Magnus kan svara på frågor om omvärldsanalys, trender, framtid och scenarier.

Information

Forskar inom visuell kommunikation, informationsdesign, gränssnittsdesign, Visual management, visuell retorik, kollektiv design (samskapande design). Kan svara på frågor om informationshanteringen kring covid-19.

Distansarbete och behovet att mötas

Lucia forskar om digitalisering inom management och organisationer. Hon kan svara på frågor om vad som händer med organisationer, chefer och medarbetare nu när många jobbar på distans och använder virtuella möten. Hon kan också berätta om behovet av att mötas, hur tekniken har blivit en del av arbetet för många fler liksom den plötsliga förändringen jämfört med alla digitaliseringsinitiativ som tar lång tid.

Distansarbete och behovet att mötas

Anette forskar om digitalisering inom management och organisationer. Hon kan svara på frågor om vad som händer med organisationer, chefer och medarbetare nu när många jobbar på distans och använder virtuella möten. Hon kan också berätta om behovet av att mötas, hur tekniken har blivit en del av arbetet för många fler liksom den plötsliga förändringen jämfört med alla digitaliseringsinitiativ som tar lång tid.

Globala affärer

Emilia forskar om internationell marknadsföring, specifikt om små och medelstora företags internationaliseringsprocesser. Hon kan svara på frågor om hur globala affärer kommer att påverkas av covid-19.

Sociala effekter

 Jonas gör undersökningar gällande effekterna av pandemin - på människors känslor av gemenskap, ensamhet eller isolering. Jonas kan även svara på frågor om delaktighet, demokrati och forskningens roll i ljuset av pandemin, liksom om kommunikation och människors vardagsbeteenden.

Psykosocial hälsa och balansen mellan arbete och fritid och produktivitet

Adesuwa studerar chefers och medarbetares erfarenheter av att arbeta på distans under covid-19-pandemin. Adesuwa kan svara på frågor kring omställningens påverkan på vår produktivitet.

Mer information

Söker du en expert inom ett annat område
än det som listas här? Hör gärna av dig.

Till toppen