Text

Instruktion för registrering i fakturaportalen

För att du ska kunna skicka e-fakturor till MDU, måste du registrera dig i fakturaportalen. Nedan följer instruktioner, du kan klicka på bilderna för förstoring.

Inloggning i fakturaportalen

Klicka på ”Logga in". Alternativt att du går direkt till ”Registrera”

För att du ska kunna skicka e-fakturor till MDH, måste du registrera dig.Klicka på ”Logga in". Alternativt att du går direkt till ”Registrera”
Klicka på ”Bli medlem” och du kommer vidare till bilden som heter ”Registrera”.

Bli medlem

Klicka på ”Bli medlem” och du kommer vidare till
bilden som heter ”Registrera”.

På denna sida fyller du i information om ditt företag, bl.a e-post, organisationsinformation, hur du villanvända fakturaportalen och nivå för utgåendefakturor. OBS! Du har inte mottagit någon registreringskod från MDH, så lämna den rutan tom. Slutför registrering. Kryssa i rutan ”Villkor för Fakturaportalen” och sedanpå ”Klar” för att slutföra din registrering.

Registrera dig

På denna sida fyller du i information om ditt företag, bl.a organisationsinformation, e-post, hur du vill använda fakturaportalen och nivå för utgående fakturor.

OBS! Du har inte mottagit någon registreringskod från MDU, så lämna den rutan tom.

Slutför registrering.

Kryssa i rutan ”Villkor för Fakturaportalen” och sedan på ”Klar” för att slutföra din registrering.

Här väljer du ”Inställningar och sedan Skicka” – ska bli grönmarkerad.

Inställningar för ditt företag

Här väljer du ”Inställningar och sedan Skicka” – ska bli grönmarkerad.

På ”Betalningsinformation” väljer du något av alternativen ”Bankgiro/Plusgiro/Banköverföring” och lägg till, så kommer en ruta upp så att du kan fylla i din information. Anges utan bindestreck. Glöm inte att spara.

OBS! Mälardalens universitet accepterar inte PDF-fakturor.

Markera ”Faktura” och sedan ”Skapa ny”. I rutan för ”Välj mottagare” skriver du in ”Mälardalens högskola”. Tryck Sök. Markera MDH genom att klicka på namnet.

Registrera faktura

Markera ”Faktura” och sedan ”Skapa ny”. I rutan för ”Välj mottagare” skriver du in ”Mälardalens universitet”. Tryck Sök. Markera MDU genom att klicka på namnet.

På raden under ”Köparenskontaktinformation ”Er referens” anger du beställarens namn i klartext på MDH. Mälardalens högskola ställer krav på attdu anger korrekt fakturareferens isamband med din fakturering.Referenser består av en 5-ställig kod,3 bokstäver och 2 siffror vilken du skaskriva in på ”Kunds referens 1”. Här har vi angivit KMH01 som exempel.

På raden under ”Köparens kontaktinformation ”Er referens” anger du beställarens namn i klartext på MDU.

Mälardalens universitet ställer krav på att du anger korrekt fakturareferens i samband med din fakturering. Referenser består av en 5-ställig kod, 3 bokstäver och 2 siffror vilken du ska skriva in på ”Kunds referens 1”. Här har vi angivit KMH01 som exempel.

”Fakturarader” beskriver ditt vadfakturan avser. OBS! Glöm inte att fylla i momssatsen förfakturan. Du kan bifoga bilagor till din skickadefaktura!I summeringsrutan kommer du att setotala kostnaden för din faktura.

”Fakturarader” beskriver ditt vad fakturan avser.

OBS! Glöm inte att fylla i momssatsen för fakturan.

Du kan bifoga bilagor till din skickade faktura. I summeringsrutan kommer du att se totala kostnaden för din faktura.

Klar med fakturan?

När du känner dig klar med fakturan, glöm inte att spara. Förhandstitta på fakturan innan den går iväg gör du genom att klicka på ”kontrollera”, PDF till din egen bokföring.

Tryck på ”SÄND” när du vill skicka iväg fakturan.

Vid nästa fakturatillfälle är du redan upplagd, så då går du direkt till ”Faktura/Skapa ny”. Du har också möjlighet att plocka upp den senast skickade fakturan och justera den med datum, texter och fakturanummer.

 

Kontakt

Om du har frågor går det bra att kontakta: