Text

Universitetsfesten 3 juni - föreläsningsprogram

Föreläsningar under öppet hus 3 juni 3 juni

Välkommen till öppna föreläsningarna på campus i Eskilstuna och Västerås. Våra forskare bjuder på spännade teman från sin forskning och inbjudna gäster berättar om universitetet i staden och vårt nya campus i Eskilstuna.


Program Eskilstuna - i biblioteket på plan 1

14.00-14.30 Från Guifs hemmaarena och Beatles till Sveriges modernaste campus
En föreläsning om hur en central och folkkär del av Eskilstuna omvandlats och idag huserar Sveriges modernaste campus – och ett kunskapsstråk. Kom och ställ frågor!

Medverkar gör Pär Eriksson, styrelseordförande MDU och tidigare kommundirektör Eskilstuna kommun.

14.30-14.45 Informationskompetens, vetenskapliga texter och The CRAAP- test.
En föreläsning om hur biblioteket stödjer studenter i informationssökning och källkritik.

Medverkar gör Sara Landerdahl Stridsberg, bibliotekarie vid MDU.

15.00-15.15 Kan en app minska ofrivillig ensamhet bland äldre?
Ensamhet är farligt och behöver förebyggas och åtgärdas för att bevara folkhälsan. Fik@rummet är en app som utvecklats i samverkan av forskare vid MDU tillsammans med äldre personer, personal i Eskilstuna kommun och Västerås stad och ett IT-företag. Kom och lyssna på hur utvecklingen gått till och hur deltagarna i projektet beskrivit appen som en livlina och ett bra sätt att minska ensamhet och social isolering bland äldre.

Medverkar gör Petra von Heideken Wågert, professor i fysioterapi vid MDU.

15.20-15.45 Från högskola till universitet – vad är universitetets roll i vär(l)den?
Vad innebär det att vi har ett universitet i Eskilstuna? Professor och rektorsråd Jonas Stier tar åhörarna med på en spännande resa med hållpunkter i akademiska traditioner, samarbete med civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv samt universitetets ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Kom och ställ frågor!

Medverkar gör Jonas Stier, professor i socialt arbete och rektorsråd vid MDU.


Program Västerås - i Länken plan 1

13.45-14.15 Från högskola till universitet – vad är universitetets roll i vär(l)den?
Vad innebär det att vi har ett universitet i Västerås? Professor och rektorsråd Jonas Stier tar åhörarna med på en spännande resa med hållpunkter i akademiska traditioner, samarbete med civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv samt universitetets ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Kom och ställ frågor!

Medverkar gör Jonas Stier, professor i socialt arbete och rektorsråd vid MDU.

14.20-14.40 Så äter du nyttigt och klimatsmart
Vi står inför stora samhällsutmaningar, såsom livsstilsrelaterad sjukdom och klimatförändringar. Maten vi äter har stor betydelse för vår hälsa men bidrar även till stora utsläpp av växthusgaser. Varje år äter och dricker vi mer än ett ton mat och dryck och i ett globalt perspektiv bidrar matproduktionen med 20–25 % av alla växtgasutsläpp, men det är stor skillnad i utsläpp mellan olika livsmedel. Många gånger går hälsosamma livsmedel hand i hand med låg klimatpåverkan. Därför är det viktigt att se till att våra matvanor blir hållbara – något som gynnar både oss och planeten!

Medverkar gör Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid MDU.

14.45-15.00 The cool engines that make aircraft fly!
How can we create so much power from a machine that it can lift itself and a few hundred people up in the air? How do aircraft get up in the sky and stay up? All the hard work is done by blades inside the engine to extract as much as energy as possible and the wings of the aircraft to keep it up. And because we get so much energy out of the engine, these blades get hot. Really hot! So we also need to keep them from melting. Join me and I’ll tell you all about the amazing technology that goes into aircraft engines!

Medverkar gör Ionna Aslanidou, forskare inom produktrealisering vid MDU.

15.05-15.25 Universitetet i staden – förr, nu och i framtiden?
En exposé över hur högskolan och sedermera universitetet vuxit fram i Västerås och vilken roll universitetet kan ha i Västerås framtida stadsbild.

Medverkar gör Nora Kvassman, arkitekt Västerås stad.

15.30-15.45 Electric Aviation – Re-think flight with hybrid-electric commuter aircraft
Airplanes use fossil fuels to generate power and fly, and that has significant negative effects in the environment. Electrified flight is one of the answers but comes with many challenges. Clean energy production, equipment weight and efficiency are some of the barriers. However, a way of getting the best of both worlds comes with the hybrid-electric commuter aircraft. By combining the electrical power system and fuel-burning aero engine, the first steps towards sustainable flights with less emission are made, and commercial electric aviation is just around the corner.

Medverkar gör Dimitrios Bermperis, doktorand inom hållbara energisystem vid MDU.


Universitetsfesten 3 juni

Fredag den 3 juni är medarbetare på MDU, våra studenter och alla invånare i våra två nya universitetsstäder inbjudna till den officiella invigningen av MDU!

Läs mer
Till toppen