Mälardalens högskolas logotyp

Text

Program

Förutom en djupdykning i ämnet lycka kommer du att inspireras av kreativa metoder i bland annat studieteknik, vägledning och utveckling av din yrkesroll på arbetsplatsen.


Vi reserverar oss för att vissa förändringar av programmet kan komma att ske.

Vill du se föreläsarnas presentationer i efterhand?

Du hittar dessa på sidan "Efter konferensen"

Sociala medier

När du pratar om konferensen i sociala medier blir vi glada om du använder våra hashtags #vägledarlycka och #mälardalensuniversitet. Tack på förhand!

Guldfisk i möte

Onsdag 11 maj

08.30 Inledning

08.40 Malin Gunnarsson, biträdande förvaltningschef på MDU, hälsar varmt välkommen

08.50 Fostran till anställningsbarhet – ungas berättelser inifrån arbetsmarknadspolitiken

Föreläsningen berör hur den kommunala arbetsmarknadspolitiken verkar för att förändra unga arbetslösa till anställningsbara individer och hur detta hanteras av de unga. Därtill berörs vad som ryms i begreppet anställningsbar.

09.30 PAUS

09.50 Ojämlikhetens olika ansikten: Hur kan vi öka ungas inkludering och mångfald i högskola och arbetet?

Mehrdad har genom sitt mångåriga arbete fokuserat på nyanlända och på etnisk betydelse för integration, inkludering och jämställdhet. Hans forskning och litterära publikationer har bidragit till förståelsen av nyanländas inkludering i det svenska samhället genom ett intersektionellt perspektiv av mångfald, etnicitet, hederskultur och jämställdhet.

10.30 Panelsamtal med Matilda Fredriksson och Mehrdad Darvishpour

11.00 PAUS

11.10 Från värsting till poet, från borde till lust

Att gå sin egen väg har sitt pris och vägen till framgång har inte varit utan motgångar eller motstånd. Bobs egensinnighet som han idag hyllas för, skapade ofta problem under uppväxten och skolgången. Men tack vare sin unika approach till livet har Bob Hansson nu varit en populär föreläsare och workshopledare i över tjugo år.

12.10 Summering av dagen

12.20 Slut för idag!

Torsdag 12 maj

08.30 Inledning

08.40 Hur kan vi skapa vanor som ökar förutsättningar för att lära?

Många studenter jag träffar vill ha tips på studietekniker som gör dem mer effektiva, så att de snabbt lär sig det de ska. Det finns en förhoppning om att lära sig något ska gå fort och enkelt. Det är sällan så – lärande är en process som ofta tar tid och kräver ansträngning, engagemang och tålamod. Det finns sällan någon magisk teknik som gör det arbetet åt oss. Därför pratar jag hellre om vanor med studenter. Det är många gånger de som hjälper oss, ger oss förutsättningar att kunna lära.

09.40 PAUS

09.50 Väg–ledning för lycka!

Här får vi en inblick i hur professionellt samtalsstöd i form av karriärvägledande och karriärcoachande samtal bidrar till personers lärande i deras karriärutveckling. Hur kan kunskapen öka hos individen genom de lärprocesser som försiggår i professionellt samtalsstöd, individens möjligheter att lära och påverka sitt liv genom samtal om utbildning, arbete och yrke.

10.30 PAUS

10.40 Verksamhetsstöd i högskolan – studievägledarrollen i högskolelandskapet

Vad är en studievägledare i högskolan? Hur kan studievägledarrollen förstås i relation till andra yrkesgrupper i högskolan och en kulturell kontext där normer och värderingar kopplat till bedrivandet av utbildning och forskning väger tungt? Malin kommer baserat på sin forskning att ge några inspel till diskussionen om studievägledarrollen i högskolelandskapet.

11.20 PAUS

11.40 Nextopia – vårt sökande efter att alltid hitta något bättre

Micael Dahlen har undersökt närmare om vårt sökande efter att alltid hitta något bättre. Nextopin får oss att tro att det vi har här och nu inte är tillräckligt bra och att morgondagen för med sig något som överträffar alla våra förväntningar. Så kommer morgondagen och vad händer? Vi finner tillfredsställelse. En kort stund. Jakten efter lyckan fortsätter.

12.40 Summering av dagen

12.50 Slut för idag!

Fredag 13 maj

08.30 Inledning

08.40 Eva Minten, projektledare på Universitets- och högskolerådet, UHR, informerar om det grundläggande behörighetsprovet

09.10 SkillMill – appen där studenterna lär sig verbalisera sina mjuka färdigheter

Att studera utomlands är ofta både berikande och utmanande bortom våra förväntningar. Ständig anpassning till nya omgivningar betyder ständig träning av både personliga och professionella färdigheter. Problemet är att vi ofta inte är medvetna om de färdigheter vi skaffat oss. På en konkurrenskraftig arbetsmarknad kan dessa mjuka färdigheter vara en avgörande faktor som ger oss våra första anställningar.

SkillMill kombinerar den unika expertisen hos karriärvägledare, experter på utlandsstudier och speldesigners för att skapa ett spel, en app, som hjälper studenter identifiera, förstå och sätta ord på de lärdomar i mjuka färdigheter som omvandlar våra internationella erfarenheter till personlig utveckling och internationella meriter. Här får vi en kort presentation av arbetet med appen och möjlighet att testa den!

09.30 Hemlig underhållning

10.10 Utbildning och hälsa – betydelse för individen och samhället i stort

Det finns skillnader i dödlighet mellan olika utbildningsgrupper i Sverige och internationellt. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen, de med högre utbildningsnivå har lägre dödlighet. Varför är det så och vilken betydelse har detta för individen och samhället i stort? Kan högre utbildning minska sociala skillnader i hälsa och bidra till ett jämlikt samhälle?

10.50 PAUS

11.00 Lycka på fullt allvar!

Katarina brinner för att avliva myter och rykten om vad som gör oss lyckliga, här visar hon istället på ett underhållande sätt vad vetenskap och forskning har att lära oss om mänskligt välbefinnande. Vad är det vi kan påverka – och vad är det vi inte kan påverka? Varför handlar det inte om att bara tänka positivt? Och vilken faktor är egentligen viktigast för välbefinnandet? I denna föreläsning lär vi oss hur vi stärker oss själva och varandra.

12.00 Information från nationella studievägledarnätverket och överlämning av stafettpinne

12.20 Summering av dagen

12.30 Slut för idag och tack för oss!

Tack för din medverkan! Vi skulle uppskatta om du vill lägga två minuter på att fylla i vår utvärdering.

Utvärdering av konferensen Länk till annan webbplats.

Till toppen