Mälardalens högskolas logotyp

Text

Historien om MDU

Vi är Mälardalens universitet

Från den 1 januari 2022 är vi Mälardalens universitet. I början av december 2021 beslutade regeringen om universitetsstatus. Beskedet lämnades av utbildningsminister Anna Ekström som vid ett besök hos oss träffade rektorer och styrelseordförande.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare. Det är roligt att få besöka lärosätet samma dag som regeringen fattat beslut om att det ska få universitetsstatus, sa utbildningsminister Anna Ekström i december vid ett besök hos oss där hon också meddelade beslutet.

Rektor Paul Pettersson poängterade i samband med utbildningsministerns besök att högskolan blir universitet för allt det som åstadkommits på lärosätet under de första 44 åren. Innan högskolan blev universitet hade MDH vuxit till att vara Sveriges största högskola, med flest studenter och flest forskarstuderande. Forskningen har utvecklats starkt och är idag internationellt framstående inom exempelvis inbyggda system (datavetenskap) och framtidens energi.


Vad är skillnaden?

Att högskolan numera är ett universitet innebär bland annat följande:

  • Ökat forskningsanslag. Anslaget för forskning- och forskarutbildning ökar från 151 miljoner kronor 2021 till 283 miljoner kronor 2022. Den utökade forskningen kommer att komma även utbildningarna till del, genom att ge dem en än mer gedigen vetenskaplig och konstnärlig grund.

  • Generella rättigheter att utfärda examen på forskarnivå. Universitet och högskolor skiljer sig åt framför allt genom att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, medan högskolor behöver ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom specifika områden.

  • Fler medarbetare. Förhoppningen är att universitetsstatusen kommer att innebära närmare 350 nya medarbetare under de kommande åren, då det statliga forskningsanslaget även kompletteras med extern finansiering och samverkan. Det handlar både om forskar- och lärartjänster och om administrativa stödtjänster för att kunna utveckla forskningsverksamheten.

  • Holdingbolag. Regeringen föreslår möjligheten att inrätta ett holdingbolag under 2022 som ska kopplas an till forskning- och utbildning på forskarnivå. Ett holdingbolag öppnar upp för möjligheten att kunskap inom utbildning och forskning kan komma samhället till nytta genom att kommersialisera forskningsresultat.
Campus Eskilstuna

Nybyggt Campus Eskilstuna

MDU:s nybyggda campus ligger mitt i centrala Eskilstuna, bara några minuter från centralstationen.

Från och med våren 2020 finns universitetets verksamhet i Eskilstuna samlad under ett tak,
i nybyggda campuslokaler. Här är planlösningen öppen, ljus och luftig och tekniken toppmodern. För studenter finns olika typer av stimulerande studiemiljöer - allt från tysta zoner för mer koncentrationskrävande uppgifter, till sociala ytor där du kan umgås med dina studiekamrater. Alla utbildningar som startar höstterminen 2020 i Eskilstuna ges på nya campus. Omkring 4 000 studenter och 300 medarbetare pluggar och jobbar i den
20 000 kvadratmeter stora byggnaden som består av tre sammanhållna huskroppar.

 

Häng med på en rundtur!

I Eskilstuna gör vi evolution

Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs fram i Eskilstuna. I Eskilstuna vill vi alltid framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen. Idag är vi en snabbväxande miljösmart industristad. Vi vet att vi måste samverka för att utvecklas, förbättra och förändra. Här gör vi evolution - tillsammans.

Eskilstuna

- stadsnära naturupplevelser

Välkommen att besöka oss!
Till toppen