Mälardalens högskolas logotyp

Text

Föreläsare

Låt oss presentera de inspirerande föreläsarna till årets omgång av nationella studievägledarkonferensen.

Tack för att du använder våra hashtags: #vägledarlycka och #mälardalensuniversitet

Katarina Blom

Föreläsning: Lycka på fullt allvar!

Katarina brinner för att avliva myter och rykten om vad som gör oss lyckliga, här visar hon istället på ett underhållande sätt vad vetenskap och forskning har att lära oss om mänskligt välbefinnande. Vad är det vi kan påverka – och vad är det vi inte kan påverka? Varför handlar det inte om att bara tänka positivt? Och vilken faktor är egentligen viktigast för välbefinnandet? I denna föreläsning lär vi oss hur vi stärker oss själva och varandra.

Katarina Blom är psykolog, föreläsare och organisationskonsult med positiv psykologi som specialområde. Hon har bland annat gett utbildningar i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och praktisk positiv psykologi. Katarina har anlitats flitigt av bland andra SVT, UR, KPMG och Karolinska Institutet. Hon vänder sig till organisationer som vill uppnå ökad glädje, produktivitet och trivsel på jobbet. Hon var även nominerad till prestigefyllda Årets talare – Genombrott 2016.

Micael Dahlen

Föreläsning: Nextopia - vårt sökande efter att alltid hitta något bättre

Micael Dahlen har undersökt närmare om vårt sökande efter att alltid hitta något bättre. Nextopin får oss att tro att det vi har här och nu inte är tillräckligt bra och att morgondagen för med sig något som överträffar alla våra förväntningar. Så kommer morgondagen och vad händer? Vi finner tillfredsställelse. En kort stund. Jakten efter lyckan fortsätter.

Ekonomiprofessorn med stjärnstatus håller i spännande föreläsningar om samhället, framtiden och människans jakt på lycka. Som 34-åring blev Micael Dahlen Sveriges yngste professor. Hans forskning vid Handelshögskolan i Stockholm beskrivs som okonventionell och utanför boxen, men så räknas han också som en av världens främsta i sitt forskningsfält. När Micael Dahlen inte forskar utforskar han genom sitt författarskap nextopier, rymdresor och existentiella frågor.

Mehrdad Darvishpour

Föreläsning: Ojämlikhetens olika ansikten: Hur kan vi öka ungas inkludering och mångfald i högskola och arbetet? 

Mehrdad har genom sitt mångåriga arbete fokuserat på nyanlända och på etnisk betydelse för integration, inkludering och jämställdhet. Hans forskning och litterära publikationer har bidragit till förståelsen av nyanländas inkludering i det svenska samhället genom ett intersektionellt perspektiv av mångfald, etnicitet, hederskultur och jämställdhet.

Merhdad Darvishpour är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Mälardalens universitet. Mehrdads forskning har bland annat fokuserat på invandrade kvinnor och flickor; familj, genus och etnicitet; hedersproblem-atiken; maskulinitet och jämställdhet men också samverkansproblematiken mellan olika myndigheter och med civilsamhället.

Matilda Fredriksson

Föreläsning: Fostran till anställningsbarhet - ungas berättelser inifrån arbetsmarknadspolitiken

Föreläsningen berör hur den kommunala arbetsmarknadspolitiken verkar för att förändra unga arbetslösa till anställningsbara individer och hur detta hanteras av de unga. Därtill berörs vad som ryms i begreppet anställningsbar.

Matilda Fredriksson är statsvetare i grunden. Hon är doktor i socialt arbete vid Örebro universitet. Matildas forskning berör den samhälleliga fostran av unga arbetslösa.

Bob Hansson

Föreläsning: Från värsting till poet- från borde till lust  

Att gå sin egen väg har sitt pris och vägen till framgång har inte varit utan motgångar eller motstånd. Bobs egensinnighet som han idag hyllas för, skapade ofta problem under uppväxten och skolgången. Men tack vare sin unika approach till livet har Bob Hansson nu varit en populär föreläsare och workshopledare i över tjugo år.

Bob Hansson, en Sveriges mest omtyckta och lästa poet, föddes år 1970 i Helsingborg. Med en vilja att förändra världen började Bob skriva redan i ung ålder och med lusten som inspirationskälla fortsatte han. År 2010 tilldelades han Sveriges Radios Novellpris och utnämndes till ”Yttrandefrihetens hjälte” av ALIS.

Christer Langström

Föreläsning: Väg-ledning för lycka?

Här får vi en inblick i hur professionellt samtalsstöd i form av karriärvägledande och karriärcoachande samtal bidrar till personers lärande i deras karriärutveckling. Hur kan kunskapen öka hos individen genom de lärprocesser som försiggår i professionellt samtalsstöd, individens möjligheter att lära och påverka sitt liv genom samtal om utbildning, arbete och yrke.

Christer Langström är lärare och forskare vid Stockholms universitet. Han undervisar främst på studie- och yrkesvägledarprogrammet, rektorsprogrammet samt lärarprogrammen. Hans huvudämnen är grupprocesser och det professionella samtalets teori och metod. Han arbetar även som process-handledare för professionella pedagoger. Det huvudsakliga forskningsintresset är inriktat mot mellanmänsklig kommunikation och hur denna kommunikation möjliggör eller försvårar lärande, särskilt i studie- och karriärvägledande samtal.

Malin Ryttberg

Föreläsning: Verksamhetsstöd i högskolan - studievägledarrollen i högskolelandskapet

Vad är en studievägledare i högskolan? Hur kan studievägledarrollen förstås i relation till andra yrkesgrupper i högskolan och en kulturell kontext där normer och värderingar kopplat till bedrivandet av utbildning och forskning väger tungt? Malin kommer baserat på sin forskning att ge några inspel till diskussionen om studievägledarrollen i högskolelandskapet.” 

Malin Ryttberg är utredare/ledningsstöd och arbetar vid Ledningskansliet inom det Gemensamma verksamhetsstödet (GVS). Hon disputerade i augusti 2020 med särskilt fokus på roller för verksamhetsstöd vid universitet och högskolor. Vilka är de, hur har verksamhetsstödsroller utvecklats över tid och hur upplever de sina roller i en organisationskultur där ”akademikers” normer och värderingar historiskt dominerar?
Till vardags arbetar Malin i KTH:s program för genomlysning av verksamhetsstödet på uppdrag av KTH:s universitetsdirektör.

Susanna Toivanen

Föreläsning: Utbildning och hälsa - betydelse för individen och samhället i stort

Det finns skillnader i dödlighet mellan olika utbildningsgrupper i Sverige och internationellt. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen, de med högre utbildningsnivå har lägre dödlighet. Varför är det så och vilken betydelse har detta för individen och samhället i stort? Kan högre utbildning minska sociala skillnader i hälsa och bidra till ett jämlikt samhälle?

Susanna Toivanen är professor i sociologi och arbetslivsforskare på Mälardalens universitet och undervisar och skriver brett om arbetsliv, arbetsmiljö och hälsa. Hennes forskning handlar om hälsa och ojämlikhet i arbetande befolkningar och hållbara arbetsplatser med särskilt fokus på utekontorsarbete.

Marina Bergman

Föreläsning: Hur kan vi skapa vanor som ökar förutsättningar för att lära?

Många studenter jag träffar vill ha tips på studietekniker som gör dem mer effektiva, så att de snabbt lär sig det de ska. Det finns en förhoppning om att lära sig något ska gå fort och enkelt. Det är sällan så – lärande är en process som ofta tar tid och kräver ansträngning, engagemang och tålamod. Det finns sällan någon magisk teknik som gör det arbetet åt oss. Därför pratar jag hellre om vanor med studenter. Det är många gånger de som hjälper oss, ger oss förutsättningar att kunna lära.

Marina Bergman är beteendevetare och har arbetat med studenter på Mälardalens universitet sedan 2002. Fler än 6000 studenter har gått hennes kurs i studieteknik. Hon har också utvecklat en studentsupport för universitetsstudenter, och sedan 2014 arbetar hon som pedagogisk utvecklare med fokus på studenters lärande. 2020 blev Marina utsedd till excellent lärare vid Mälardalens högskola.

Madeleine och Björn

Föreläsning: SkillMill – appen där studenterna lär sig verbalisera sina mjuka färdigheter

Att studera utomlands är ofta både berikande och utmanande bortom våra förväntningar. Ständig anpassning till nya omgivningar betyder ständig träning av både personliga och professionella färdigheter. Problemet är att vi ofta inte är medvetna om de färdigheter vi skaffat oss. På en konkurrenskraftig arbetsmarknad kan dessa mjuka färdigheter vara en avgörande faktor som ger oss våra första anställningar.

SkillMill kombinerar den unika expertisen hos karriärvägledare, experter på utlandsstudier och speldesigners för att skapa ett spel, en app, som hjälper studenter identifiera, förstå och sätta ord på de lärdomar i mjuka färdigheter som omvandlar våra internationella erfarenheter till personlig utveckling och internationella meriter. På Nationella vägledarkonferensen ger SkillMill en kort presentation av appen, arbetet bakom samt ger dig möjlighet att testa.

Madelene Rönnberg jobbar som studie- och karriärvägledare på Uppsala universitet. Sedan 2019 deltar hon i projektet SkillMill Länk till annan webbplats., finansierat av Erasmus+ tillsammans med vägledare, internationella handläggare och lärare inom Speldesign från fyra lärosäten; Helsingfors Universitet, Tartu Universitet, Universitetet i Stavanger samt Uppsala universitet.

Björn Nyström är projektledare vid Avdelningen för internationalisering och Madelene Rönnberg är studie- och karriärvägledare vid Studentavdelningen på Uppsala universitet. Sedan 2019 driver och deltar de i projektet SkillMill Länk till annan webbplats., finansierat av Erasmus+ tillsammans med vägledare, internationella handläggare och lärare inom Speldesign från fyra lärosäten; Helsingfors Universitet, Tartu Universitet, Universitetet i Stavanger samt Uppsala Universitet.

Susanne Porswald

Konferencier

Susanne Porswald

Susanne har arbetat som studievägledare på MDU sedan 2017 vid Studentcentrum, i det gemensamma verksamhetsstödet. Det dagliga arbetet med vägledning delas mellan programstudenter och presumtiva studenter.

Det är de pedagogiska och didaktiska frågorna kring arbetet med utveckling av vägledning som lärande processer, det som på MDU kallas för “Studentresan”, som lockar till störst engagemang. I rollen som vägledare jobbar Susanne aktivt med att stödja studenterna i deras hantering och management av studier och livssituationer. Förväntningar, tydliga processer och hållbarhet är ledord.

Till toppen