Text

Peter Backeman

Datorerna finns överallt. Överallt! Och de påverkar vår vardag.

Tävlingsbidrag i Forskar Grand Prix 2022:

Varje dator kör mängder av olika datorprogram, så kallad mjukvara, som påverkar vår vardag nästan hela tiden. I våra mobiltelefoner, i våra bilar, ja till och med våra i våra brödrostar finns det datorer. Vissa av datorprogrammen är otroligt komplicerade, medan andra ska egentligan bara göra en enda enkel sak.

Men hur vet vi att alla dessa ting gör det som de ska göra? Hur vet vi att ett program inte innehåller massa buggar? Traditionell har man använt sig av testning för att säkra sig om att programmen är buggfria. Genom att provköra dem i många olika situationen och se att de inte kraschar kan man känna sig trygg att det fungerar som man ska.

Eller kan man det?

Peter Backeman visar i sin presentation begränsningen av mjukvarutestning och berättar om ett alternativt sätt att säkerställa funktionaliteten hos ett program. Han menar att med formella metoder, en slags logisk analys, går det att bevisa att ett program är korrekt och även få en hundraprocentig garanti för att det följer sin funktionalitet.

 

Om Peter Backeman:

Jag är postdoktor inom innovation och design vid akademin för innovation, design och teknik (IDT). Jag forskar på hur man kan tillämpa så kallad formell verifiering, det vill säga en matematisk analys, på olika typer av system för att kunna bevisa att system gör det som de ska i kritiska situationer. Detta blir allt mer viktigt ju fler aspekter av våra liv som är beroende av att datorsystem inte felar.

 

Peter Backeman, postdoktor inom innovation och design