Text

Research projects in the specialisation Research projects in Innovation and Product Realisation

Contact

If you want to know more about the research within the specialisation Innovation and Product Realisation,
please contact the research leader.

No partial template found

Ongoing research projects

Koordinerande och motiverande faktorer har stor betydelse för arbetsgruppers samarbete, för medarbetarnas individuella kreativitet och välbefinnande, vilket kan vara avgörande i organisationers utvecklingsprocesser. Genom gruppmedlemmars sociala interaktion under idéutveckling skapas gemensam förståelse för arbetsuppgifternas problematik och syftar till att uppnå gemensamma hållbara lösningar.


Project manager at MDU: Bengt Köping Olsson

Main financing: Volvo Construction Equipment

Företagen är beroende av anställdas hälsa och kreativitet för att förbli konkurrenskraftiga och innovativa. Forskning har visat att arbetsrelaterade initiativ baserade på positiv psykologi ger både ökat välbefinnande och prestation i arbetet samtidigt som stress och risk för utbrändhet minskar (Meyers et al. (2013)).


Project manager at MDU: Yvonne Lagrosen

Main financing: Volvo App

To top