Text

Research projects Embedded Systems

Contact

If you want to know more about the research within the specialisation Embedded Systems,
please contact the research leader.

No partial template found

Ongoing research projects

AIDOaRt är ett tre år långt europeiskt projekt som involverar 32 organisationer, grupperade i kluster från sju olika länder, med fokus på AI-förstärkt automatisering som stöder modellering, kodning, testning, övervakning och kontinuerlig utveckling inom Cyber-Physical Systems (CPS) eller inbyggda system.


Project manager at MDU: Gunnar Widforss

Main financing: ECSEL, VINNOVA

The ESS-H+ profile will aim for an increased specialization, a significant progression, and raised scientific ambitions, as compared to ESS-H, through deepened co-production with our partner companies within one integrated Focus Area: Sensor systems for health monitoring/monitoring of humans.


Project manager at MDU: Maria Lindén

Main financing: KK-stiftelsen

Detta projekt kommer att undersöka hur man kan kombinera avancerad akademisk forskning med industriellt relevanta problem och metoder för att tillhandahålla förbättrade och kostnadseffektiva lösningar som är direkt tillämpliga i industrin.


Project manager at MDU: Alessandro Papadopoulos

Main financing: Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)

The purpose of this project is to study how system developers can design their products to have capabilities that make them effective in an SoS context, and how SoS designers can compose the available elements, called constituent systems (CS), as efficiently as possible to achieve a particular mission.


Project manager at MDU: Jakob Axelsson

Main financing: KKS / Knowledge Foundation

The project aims to increase the efficiency of analysis and management of risks in critical societal interconnected systems-of-systems. This is achieved by risk analysts, who, with a certain amount of work, become able to identify and reduce significantly more risks than they can manage with today's methods and the same amount of effort.


Project manager at MDU: Jakob Axelsson

Main financing: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Detta projekt kommer att utveckla självövervakande och kontinuerliga inlärningsmetoder för att främja en bredare tillgänglighet av datadrivet prediktivt underhåll i kraftnät.Kontinuerligt (och livslångt) lärande har hög potential att stödja mer grundade och exakta underhållsbeslut genom att hantera förändrade förhållanden i kraftnät, som t.ex. åldrande av elektriska komponenter. Fallstudier med data som samlats in från kraftnät kommer att utföras för att utvärdera effektiviteten i de föreslagna metoderna.


Project manager at MDU: Ning Xiong

Main financing: SSF

To top