Text

Methods and Tools for Industrial Cybersecurity

 • Credits 2.5  credits
 • Education ordinance Second cycle
 • Study location Distance with no obligatory meetings
 • Course code DVA487
 • Main area Computer Science

This advanced module on industrial cybersecurity is intended to provide students with in-depth knowledge about specific concepts, methodologies and tools for analysis and design. Hands on experiences will be included for a better understanding of potential and challenges.   
The contents will reflect the latest research topics as well as industrial practices. Guest lectures by industrial experts will be the highlight of this course.

I den här kursen lär du dig om cybersäkerhetsanalys och design i industriella miljöer, med särskilt fokus på smarta fabriker och Industri 4.0.

Om kursen

Kursens syfte är att ge färdighet inom cybersäkerhetsanalys och design i industriella miljöer, med särskilt fokus på smarta fabriker och Industri 4.0. För uppnå detta syfte kommer eleverna att lära sig om avancerade cybersäkerhetskoncept, metoder och verktyg. De kommer också att kunna tillämpa sina kunskaper i industriella fallstudier.

 

Du lär dig:

 • Beskriva avancerade tekniker för industriell cybersäkerhetsanalys och design.
 • Analysera cybersäkerhetsrisker och sårbarheter i referensscenarier.
 • Utföra penetrationstestning genom att använda verktyg för sårbarhetsskanning och etisk hackning.
 • Kontrollera och säkerställa efterlevnaden av referensstandarder och regelverk för cybersäkerhet som ISO 27001.

 

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp i datavetenskap, vari ingår 2,5 hp inom cybersäkerhet, eller relaterade ämnen. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Occasions for this course

Autumn semester 2022

 • Autumn semester 2022

  Scope

  2.5 credits

  Time

  2022-10-31 - 2022-12-18 (part time 25%)

  Education ordinance

  Second cycle

  Course type

  Independent course

  Application code

  MDU-24506

  Language

  English

  Study location

  Independent of location

  Teaching form

  Distance learning
  Number of mandatory occasions including examination: 0
  Number of other physical occasions: 0

  Course syllabus & literature

  See course plan and literature list (DVA487)

  Specific requirements

  120 credits whereof  60 credits in computer science including 2.5 credits in cybersecurity,or related subjects. In addition, Swedish B/Swedish 3 and English A/English 6 are required. For courses given in entirely in English exemption is made from the requirement in Swedish B/Swedish 3.

  Selection

  University credits

Questions about the course?

If you have any questions about the course, please contact the Course Coordinator.

Lärare

Anmäl dig till kursen

Metoder och verktyg för industriell cybersäkerhet

Till anmälan

Course syllabus

You can read in detail about the course, it's content and literature and so on in the course syllabus

See course syllabus

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter måste du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

ARC

Kurserna ingår i projektet ARC där MDU erbjuder kurser inom AR och cybersäkerhet.

Kompetensutveckling med ARC
To top